ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ "ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ 126 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


ΖΗΤΑΕΙ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΣΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ...



ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Προς
κ. Ιωάννη Καλαφατέλη Δήμαρχο
κ. Διονύσιο Ζαμάνη επικεφαλής «Διόνυσος Ανοιχτοί Ορίζοντες»
κ. Παναγιώτη Μπιτάκο επικεφαλής «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»
κ. Γεώργιο Ζυγούνα επικεφαλής «Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου»
κ. Βασίλη Πετρόπουλο πρόεδρο Σωματείου των Εργαζομένων στο Δήμο

Κύριοι

Σας είναι γνωστή η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από 25/04/2014 και αρ. πρωτοκόλλου 16657.

Η απόφαση αυτή ακυρώνει την υπ’ αριθμ.54/25-02-14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη άσκηση έφεσης της πρωτόδικης απόφασης η οποία μετατρέπει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας σε αορίστου χρόνου για 126 εργαζόμενους του Δήμου.

Καθαρή ήταν και είναι η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για σταθερή και μόνιμη εργασία με πλήρη δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκφράζει με απόλυτο τρόπο την κεντρική στρατηγική της Κυβέρνησης για τη μη σταθερή και μόνιμη εργασία, για εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, για ιδιωτικοποίηση βασικών δραστηριοτήτων των Δήμων που έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμα του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίζει για θέματα που είναι στην αποκλειστική του αρμοδιότητα.

Επιπλέον προσπαθεί να πολιτικοποιήσει την άποψη και θέση του Δημοτικού Συμβουλίου την στιγμή, όπως αναφέρει στην απόφαση, που υποχρεώνεται ο Δήμος σε έφεση μόνο όταν υπάρχουν οικονομικές διεκδικήσεις.

Για όλες τις άλλες δικαστικές αντιδικίες με εργαζόμενους απλώς δύναται να κάνει έφεση. Η απόφαση αυτή της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου για σταθερή εργασία ήταν αποτέλεσμα και της πίεσης που άσκησαν οι εργαζόμενοι με τις πολύχρονες και πολύμορφες κινητοποιήσεις τους. Η απόφαση αυτή ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και εναρμονίζεται με αντίστοιχες αποφάσεις πολλών Δήμων σ’ όλη τη χώρα.

Θέλουμε να σημειώσουμε ότι ο Δήμος δεν ήταν υποχρεωμένος να κοινοποιήσει την απόφαση αυτή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως έπραξαν πολλοί Δήμοι που πήραν αντίστοιχες αποφάσεις.

Ο Δήμος πρέπει να προσφύγει στην περιφέρεια υπερασπιζόμενος το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων να αποφασίζουν με ελεύθερη συνείδηση και με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου, προκειμένου να προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι δημότες και η πόλη.

Στην κατεύθυνση αυτή άμεσα σας καλούμε να υπάρξει κοινή συνάντηση και με την νομική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να διαμορφώσουμε από κοινού την υπερασπιστική γραμμή προς την περιφέρεια πριν λήξει η προθεσμία της ένστασης.

Τέλος ο Δήμος άμεσα πρέπει να προχωρήσει στην κατάταξη του προσωπικού και σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να υπάρξει δημοσίευση αυτής της απόφασης στο ΦΕΚ

Τετάρτη 04/06/2014
Για τη Λαϊκή Συσπείρωση

Σώκου Ζωή
Λουκάτος Παναγής