ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ...


Οι αιτήσεις εγγραφών νηπίων στα παιδικά και βρεφονηπιακά τμήματα των Σταθμών του Νομικού Προσώπου "Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ", θα υποβάλλονται από Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 έως Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 στα γραφεία του ΝΠ (Κανάρη 3 ΄Ανοιξη) κατά τις ώρες 09.30π.μ -14.00 μ.μ από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Παραλαβή σχετικών εντύπων  (αίτησης και ατομικής κάρτας νηπίου) γίνεται από τα Παραρτήματα των Παιδικών Σταθμών Α΄και Β΄Αγίου Στεφάνου, ΄Ανοιξης, Α΄Δροσιάς και Β΄Δροσιάς , καθώς και από το Δημαρχείο Διονύσου, τις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες ,το γραφείο του ΝΠ στην ΄Ανοιξη (Κανάρη 3) και από τα ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου και Δροσιάς.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα κάτωθι Δικαιολογητικά :

1.Πιστοποιητικό Γέννησης νηπίου.

2.Βεβαίωση εργασίας και των δύο Γονέων με μηνιαίες αποδοχές και ωράριο εργασίας.

3.Δήλωση Ν.1599/86 περί οικογενειακής κατάστασης η πιστοπ οικογ. Κατάστασης.

4.Πιστοποιητικό υγείας του Νηπίου από τον Παιδίατρο ( το χορηγούμενο έντυπο από του ΝΠ) και απαραίτητα φωτοτυπία της σελίδας εμβολίων του βιβλιαρίου υγείας του, με πρόσφατη MANTOYX.

5.Αντίγραφο εκκαθ/κου εφορίας τρέχοντος έτους (οικ έτους 2014).

6. Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία των γονέων. (ΔΕΗ,ΟΤΕ,Μισθωτήριο Συμβόλαιο κ.λ.π.).

7. Δήλωση ή βεβαίωση εργοδότου για την ασφάλιση της εργαζόμενης μητέρας τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου (αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα).

8.Αποδεικτικό ασφαλιστικού Ταμείου για του ελεύθερους επαγγελματίες και υπεύθυνη δήλωση για την εργασία τους (έδρα επιχείρησης- αντικείμενο εργασίας με σφραγίδα επιχείρησης).

9. Για τους Αλλοδαπούς απαιτείται Άδεια νόμιμης παραμονής.

Για τα παιδιά που φιλοξενούνται ήδη δεν απαιτείται Πιστοποιητικό γέννησης.

Σημείωση : Βρεφικά τμήματα για ηλικία 18 μηνών έως 2,5 ετών λειτουργούν στα Παραρτήματα των Σταθμών Α΄ Δροσιάς ,Β΄ Δροσιάς και ΄ Ανοιξης . 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) ΔΙΑΔΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ :Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας δικαστηρίου ή επίσημο συμφωνητικό
2) ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Προσκομίζεται βεβαίωση πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67%
3) ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Προσκομίζεται φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ, η βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ πρόσφατη.

Τηλέφωνα πληροφοριών 
1. Γραφείο ΄Ανοιξης :213- 2139815 
2. Γραφείο Αγ .Στεφάνου : 210-8141700 

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο του Δήμου Διονυσου για να κατεβάσετε τα απαραίτητα υποστηρικτικά έντυπα: 

α) Ανακοίνωση της "ΕΣΤΙΑΣ"
β) Αίτηση εγγραφής 
γ) Κάρτα παιδιάτρου

http://www.dionysos.gr/?q=node/3174