Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 4 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ...ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου που έγινε στις 28/5/2014 αποφασίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας της παράταξης και ορίστηκε Συντονιστική Επιτροπή με σκοπό να συντονίζει, να εξειδικεύει και να υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας και έκφρασης της παράταξης, την προβολή των θέσεών της, την διοργάνωση εκδηλώσεων, τη σύγκληση της Γ.Σ. και τη διαχείρισή της.

Στις συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής αποφασίστηκε η συγκρότηση των ομάδων εργασίας οι οποίες στελεχώνονται για να επεξεργαστούν τις θέσεις της παράταξης όσο αφορά τα θέματα του Δήμου μας.

Οι ομάδες εργασίας όπως διαμορφώθηκαν είναι:

• Αθλητισμού - Παιδείας
• Πολιτισμού
• Τεχνικών Έργων – Περιβάλλοντος
• Κοινωνικών Δομών

Δημιουργήθηκε το Γραφείο Τύπου το οποίο είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση και την αποστολή όλων των δελτίων τύπου της παράταξης.

Το email επικοινωνίας στο οποίο μπορείτε να στέλνετε προβληματισμούς και απόψεις σας είναι:

dadion.2014@gmail.com 

Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου 
Γραφείο Τύπου