ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΠΕΠΠΑΣ !


ΣΚΛΗΡΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ (;) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ (!)-"ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΡΙΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΡΑΛΙΣΜΟΥ" ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ ΣΤΟ EDIONYSOS.GR...
Δήλωση του Νικολάου Πέππα, Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης Δήμου Διονύσου, Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου σχετικά με επιχείρηση δημιουργίας παράνομης και πλαστογραφημένης παραίτησής του.

Με μεγάλη έκπληξη και απορία πληροφορήθηκα ότι την 27-6-2014 πρωτοκολλήθηκε έγγραφο παραίτησής μου με αρ. πρωτ. 21514/27-6-2014 του Δήμου Διονύσου, το οποίο φέρεται να κατατέθηκε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου από τον ίδιο το δήμαρχο, Ιωάννη Καλαφατέλη..., το οποίο δε φέρει στοιχεία αποστολέος, φυσικού προσώπου ή υπηρεσίας, ως είθισται.

Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι ψευδές κατά περιεχόμενο, προϊόν πλαστογραφίας όσον αφορά την υπογραφή μου και αποτελεί αποκύημα νοσηρής φαντασίας.

Ουδέποτε συνετάγη ούτε υπεγράφη υπ’ εμού το εν λόγω έγγραφο και δεν εκφράζει τη βούλησή μου. Σημειωτέον ότι την ίδια ανωτέρω ημεροχρονολογία και ενώ δεν είχε περιέλθει εις γνώση μου η υποτιθέμενη «παραίτησή» μου, στα πλαίσια της ασκήσεως των καθηκόντων μου, απηύθυνα τη με αρ. πρωτ. 21547/27-6-2014 έγγραφη πρόσκληση για σύγκληση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Διονύσου, της οποίας είμαι πρόεδρος, πρόσκληση η οποία όπως κατά νόμον ορίζεται αναρτήθηκε στο site του Δήμου.

Τούτο επιβεβαιώνει ότι ουδέποτε υπήρξε πρόθεσή μου να παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου. Περαιτέρω, αμέσως μόλις περιήλθε εις γνώση μου η επιστολή της υποτιθέμενης «παραίτησής» μου, έσπευσα να καταγγείλω την έκνομη αυτή ενέργεια, αποστέλλοντας τη με αρ. πρωτ. 21561/27-6-20104 επιστολή μου, με την οποία στηλιτεύω τις αξιόποινες συμπεριφορές που έλαβαν χώρα και η οποία ενέχει θέση μηνυτηρίου αναφοράς, αφού ζητώ το παραπάνω έγγραφο να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα προς διερεύνηση.

Στην ίδια επιστολή, εν κατακλείδι, δηλώνω την πρόθεσή μου να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου, ως αντιδήμαρχος του Δήμου Διονύσου.

Προς απόδειξη της αληθείας των ισχυρισμών μου επισυνάπτω το σχετικό έγγραφο. Παρόλα αυτά και αφού είναι πλέον ή βέβαιον ότι η παραπάνω αναφορά-καταγγελία μου περιήλθε εις γνώση του κ. Δημάρχου, Ιωάννη Καλαφατέλη, αυτός προέβη στην έκδοση της υπ’ αρ. 1431 αποφάσεως με αρ. πρωτ. 21563/27-6-2014 περί τροποποιήσεως της υπ’ αρ. 72/1533/17-1-2013 αποφάσεώς του «περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», με την οποία με αντικαθιστά και αναλαμβάνει ο ίδιος τις αρμοδιότητές μου ως αντιδημάρχου οικονομικής διαχείρισης και προέδρου της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, άνευ ουδεμίας ουσιαστικής και αναγκαίας κατά νόμον, αιτιολόγησης.

Με την απόφασή του αυτή ο δήμαρχος Διονύσου φέρεται να αποδέχεται το προαναφερόμενο πλαστογραφηθέν και ψευδές κατά περιεχόμενο έγγραφο παραιτήσεώς μου.

Επειδή η παραπάνω απόφαση περί αντικαταστάσεώς μου είναι καθ’ ολοκληρίαν παράνομη, αφού δεν υπάρχει κανενός είδους αιτιολόγηση, ενώ η σειρά των γεγονότων με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ερείδεται επί του πλαστογραφηθέντος και ψευδούς κατά περιεχόμενο εγγράφου περί δήθεν παραιτήσεώς μου. Επειδή κατά την άσκηση των καθηκόντων που μου ανατέθησαν κατά καιρούς στη διάρκεια του πολιτκού μου βίου, αλλά και ως άνθρωπος και επιστήμονας, υπηρέτησα και υπηρετώ πιστά τη διαύγεια, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα Δηλώνω:

Ότι για την αποκατάσταση της νομικής και ηθικής τάξεως των πραγμάτων θα εξαντλήσω όλα τα δικαιώματα που μου παρέχει ο νόμος.

Δηλώνω ότι παραμένω και ασκώ τα καθήκοντά μου ως αντιδήμαρχος οικονομικής διαχείρισης και πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Διονύσου και Επειδή ο μόνος γνώμονας του πολιτικού μου βίου και εν προκειμένω στο Δήμο Διονύσου είναι η δέσμευσή μου απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας και των πολιτών για την απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας, υπό αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, και την ασφαλή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Διονύσου, προς τούτο απόδειξη αποτελεί εξάλλου η σταθερή και μόνιμη αναφορά του κ. Καλαφατέλη στην διάρκεια του προεκλογικού αγώνα για υγιή και πλεονασματικό οικονομικά Δήμο

Ζητώ άμεσα την ανάκληση της καθ’ όλα αναιτιολόγητης και επομένως παρανόμου αποφάσεως περί αντικαταστάσεώς μου και της δια δημοσίας δηλώσεως του κ. Δημάρχου αποκαταστάσεως της αλήθειας, της τιμής και της υπόληψής μου.

Εις ότι αφορά τις δηλώσεις του κ. Καλαφατέλη περί λήψης παραιτήσεων κατά τον χρόνο του διορισμού των Αντιδημάρχων, έχω να δηλώσω ότι αποτελούν μνημεία πολιτικού αριβισμού και αμοραλισμού, οι οποίες δεν αντέχουν ούτε καν διαψεύσεως.

Απλώς καταδεικνύουν με τον πλέον εύγλωττο τρόπο το μέγεθος του πολιτικού τυχοδιωκτισμού, την απουσία πάσης αναστολής και το καθεστώς πανικού στο οποίο έχει περιέλθει ο δηλών.

Παρόλα αυτά ο κ. Καλαφατέλης δεν απαντά για την "ταμπακέρα", τηρεί "σιγή ιχθύος.

Συνημμένα

1) Η υπ’ αρ. πρωτ. 21561/27-6-20104 επιστολή μου στο Δήμο Διονύσου, με την οποία στηλιτεύω τις αξιόποινες συμπεριφορές που έλαβαν χώρα
2) Η πλαστογραφημένη επιστολή της υποτιθέμενης παραίτησής μου