ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 2100 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΑ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ 4 ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ...

Παρουσιάζουμε σήμερα τις ακριβείς αποδοχές (αντιμισθίες) που λαμβάνει  ο Δήμαρχος Διονύσου, οι αντιδήμαρχοι και οι άλλοι αιρετοί, μετά και τις διαδοχικές τροποποιήσεις λόγω μνημονίου του σχετικού νομικού πλαισίου (τα ποσά που αναφέρονται είναι οι καθαρές μηνιαίες απολαβές) :

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: 2.100 ΕΥΡΩ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: 1.550 ΕΥΡΩ (Σημειώνεται ότι από τους 6 αντιδημάρχους λαμβάνουν μισθό μόνο οι 4 εξ'αυτών με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ενδεικτικά αν μισθοδοτούνται ήδη από το Δημόσιο κλπ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 720 ΕΥΡΩ (Μάλλον είναι ο πιο αδικημένος...).

Σε ό,τι αφορά τα Νομικά Πρόσωπα, τον ΟΝΑΠ "ΘΕΣΠΙΣ" και την "ΕΣΤΙΑ" οι αμοιβές του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου έχει εγκρίνει αντιμισθία 1000 ευρώ για τον Πρόεδρο και   500 ευρώ για τον Αντιπρόεδρο αλλά τα πρόσωπα που αυτή τη στιγμή διοικούν το "ΘΕΣΠΙ" και την "ΕΣΤΙΑ" έχουν επιλέξει να μην κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας.

Ο μισθός για κάθε ένα ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου ορίζεται στα 1100 ευρώ μηνιαίως.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το μέγεθος του Δήμου Διονύσου δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση οι απλοί δημοτικοί σύμβουλοι (όπως μας διαβεβαίωσαν έχουν καταργηθεί οι αμοιβές για την παρουσία τους στα Δημοτικά Συμβούλια ή τυχόν άλλα έξοδα, όπως κίνησης κλπ).