ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η "ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ"


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ 4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ...


1-7-2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα Σταμάτας, η 3η μετεκλογική συνάντηση των μελών της Δημοτικής Κίνησης «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», με σκοπό την έναρξη των οργανωτικών διαδικασιών συγκρότησής της.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν περισσότερα από 45 μέλη της «Νέας Πνοής», συμπεριλαμβανομένων και όλων των εκλεγμένων Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων.

Μετά από πρόταση του επικεφαλής Παναγιώτη Μπιτάκου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση και στελέχωση των παρακάτω προσωρινών επιτροπών :

α. Επιτροπής Καταστατικού, με σκοπό τη διαμόρφωση και επεξεργασία σχεδίου καταστατικού λειτουργίας της Δημοτικής Κίνησης.
β. Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης, με σκοπό τη σύνταξη προϋπολογισμού και την επεξεργασία των οικονομικών θεμάτων λειτουργίας.
γ. Επιτροπής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, με σκοπό τη λειτουργία του Γραφείου Τύπου και την επεξεργασία προτάσεων αξιοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

Το χρονοδιάγραμμα των διεργασιών συγκρότησης προβλέπει υποβολή των προτάσεων - εισηγήσεων των ανωτέρω Επιτροπών στα μέλη της κίνησης για διαβούλευση, έως τέλος Ιουλίου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η συγκρότηση και λειτουργία Ομάδας Εργασίας, με τη συμμετοχή διατελεσάντων Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων, με σκοπό τη δημιουργία φακέλου ενημέρωσης όλων των εκλεγμένων συμβούλων επί των επίκαιρων θεμάτων και άλλων που θα απασχολήσουν το Δήμο από την 1η Σεπτεμβρίου, καθώς επίσης και την ενημέρωση των εκλεγμένων επί των διαδικαστικών θεμάτων λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όλα τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης “Νέα Πνοή για τον Διόνυσο” κατέθεσαν δήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Ομάδων Εργασίας με συγκεκριμένο αντικείμενο - τομέα απασχόλησης, αναλογικά προς τους αντίστοιχους τομείς του Δήμου.

Γραφείο Τύπου
«ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»