Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ, ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...


Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την 16η και τελευταία, πιθανότατα, συνεδρίασή του με την παρούσα σύνθεση, την ερχόμενη Παρασκευή 26 Αυγούστου στις 19:00, αναμένεται να εγκρίνει την «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Διονύσου κατά την διετία 2012-2014» (13ο θέμα). Η εν λόγω Έκθεση συντάχθηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου και περιγράφει μέσα σε 54 σελίδες...
όλες τις ενέργειες της απερχόμενης δημοτικής αρχής για το δασικό πρόβλημα, το σχέδιο πόλης, την αποχέτευση ακαθάρτων, το δίκτυο ύδρευσης, το κυκλοφοριακό και όλες τις θεματικές δράσεις που αναλήφθηκαν από τη διοίκηση του Γιάννη Καλαφατέλη.

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε ολόκληρη την Έκθεση που πραγματικά παρουσιάζει ενδιαφέρον...

http://dionysos.gr/sites/default/files/II.%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F13%CE%BF%CF%85%20%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf

Επίσης, πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να δείτε τα υπόλοιπα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου.

http://dionysos.gr/sites/default/files/%2016%CE%B7-2014%20%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%94.%CE%A3.pdf

Τέλος, πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να δείτε αναλυτικά όλα τα συνοδευτικά έγγραφα των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου...

http://dionysos.gr/?q=node/3258