Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019


Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
Ο Δήμος Διονύσου απευθύνει δημόσια πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να συμβάλλουν, ως εξωτερικοί συνεργάτες- ειδικοί εμπειρογνώμονες, στην εκπόνηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2015-2019...
Οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με τον τομέα της εμπειρίας τους, θα στελεχώσουν την Ομάδα Ειδικών Εμπειρογνωμόνων (Ο.Ε.Ε.), η οποία θα υποστηρίξει το έργο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου, μέχρι και την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014.

Ηλίας Αρ. Υφαντής
Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για να συμπληρώσετε την ιδική φόρμα 

http://dionysos.gr/?q=node/3295