Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 29 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Ο Δήμος Διονύσου ανακοίνωσε ότι το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, που υπέβαλε στις 24 Ιουλίου του 2013 εγκρίθηκε, μετά από αυστηρό έλεγχο, από τις υπηρεσίες υποστήριξης του Συμφώνου, καθώς πληροί όλα τα κριτήρια αρτιότητας και ποιότητας. Η έγκριση του Σ.Δ.Α.Ε. και μάλιστα χωρίς καμία παρατήρηση...
έρχεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από την υποβολή του στο Σύμφωνο, χάρη στην προσεγμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση που έκανε, κατά την εκπόνηση και την υποβολή της αίτησης, η ομάδα του σχετικού έργου αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δήμου και με υπεύθυνο της ομάδας τον Αντιδήμαρχο Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής και Πολιτικό Μηχανικό Ιωάννη Κανατσούλη.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Διονύσου συμμετέχει στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», το οποίο αποτελεί την κυριότερη Ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, δεσμευόμενος εθελοντικά για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου κατά 22% από τα επίπεδα του έτους αναφοράς (2011) έως το 2020.

Εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή κοινότητα του «Συμφώνου των Δημάρχων», ο Δήμος Διονύσου εκπόνησε και υπέβαλε στις 24 Ιουλίου του 2013 στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), στο οποίο αποτυπώνεται και αναλύεται η υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση και το ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου, ενώ περιγράφονται οι δράσεις και τα έργα που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί, ενεργειακοί και αναπτυξιακοί στόχοι.

Με την έγκριση του ΣΔΑΕ ο Δήμος Διονύσου είναι πλέον ένας από τους 29 Δήμους της Ελλάδας (σε σύνολο 67 που είχαν υποβάλει Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας), που υλοποιεί ένα σημαντικό βήμα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του «Συμφώνου των Δημάρχων». 

Σε δήλωσή του ο πρώην Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, σημείωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για να πετύχουμε την αψεγάδιαστη έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου μας από την αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή του «Συμφώνου των Δημάρχων» στο οποίο συμμετέχουμε. Ο Δήμος Διονύσου πέρα από τα σπουδαία περιβαλλοντικά οφέλη που θα έχει μέσα από αυτή την εξέλιξη, δημιουργεί ένα προφίλ περιβαλλοντικά υπεύθυνου και καταρτισμένου Δήμου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του «Συμφώνου των Δημάρχων», κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μπορεί να αξιοποιηθεί»

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι ο Δήμος Διονύσου βρίσκεται ήδη στην φάση εφαρμογής του Σ.Δ.Α.Ε, υλοποιώντας δράσεις που περιγράφονται σε αυτό, όπως για παράδειγμα την κατάθεση πρότασης για την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων Σχολείων (10.7.2012).

Αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Διονύσου όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμφώνου των Δημάρχων θα το βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html?city=Search+for+a+Sustainable+Energy+Action+Plan...&country_seap=gr&co2=&date_of_approval=&accepted=1