ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, "ΕΣΤΙΑ" ΚΑΙ "ΘΕΣΠΙ" ;


ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΤΟΥ
ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ "ΠΟΝΑΕΙ ΧΕΡΙ, ΚΟΒΕΙ ΧΕΡΙ..." ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΣΤΗΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΘΕΙ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ"...
ΝΠΔΔ Δήμου Διονύσου: Κατάργηση ή μη; 

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαμορφώθηκε ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια με τις δομικές μεταρρυθμίσεις, αρχικά με το σχέδιο «Καποδίστριας» και στη συνέχεια με τον Ν. 3852/2010, γνωστότερο ως «Καλλικράτη». Σύμφωνα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό ανασύνταξης και αποκέντρωσης του κράτους, μεταξύ άλλων, δόθηκε στους Δήμους η δυνατότητα της δημιουργίας/ σύστασης έως δύο (2) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), ένα για τους τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας (βλ. ΕΣΤΙΑ) και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος (βλ. ΘΕΣΠΙΣ), με σκοπό την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών άσκησης κοινωνικής πολιτικής, με συγκριτικά πλεονεκτήματα την ευελιξία και την αποφυγή των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων της κεντρικής διοίκησης.

Διάκριση αρμοδιοτήτων 

Πολλοί συγχέουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου με αυτές των ΝΠΔΔ ή υποστηρίζουν ότι αυτές μπορούν να απορροφηθούν με κατάργηση των ΝΠΔΔ. Οι αρμοδιότητες μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών των ΝΠΔΔ θα πρέπει να κατανέμονται με βάση τη συμπληρωματικότητα των υπηρεσιών που υπηρετούν ένα θεματικό τομέα. Για παράδειγμα, η υπηρεσία Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μπορεί και πρέπει να έχει επιτελικό και σχεδιαστικό ρόλο, ώστε να είναι σαφώς διακριτός από τις υπηρεσίες του «ΘΕΣΠΙΣ» (Πνευματικά κέντρα, Βιβλιοθήκες, Χορωδία, σύσταση Φιλαρμονικής, λειτουργία αθλητικών χώρων, καλλιτεχνικά τμήματα κλπ).

Στο σχεδιασμό συμπεριλαμβάνονται: η χάραξη της πολιτικής μετά από προηγούμενη καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών, η εποπτεία και ο συντονισμός των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των αντίστοιχων εθνικών προγραμμάτων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ.

Αντίστοιχα, και με τον ίδιο τρόπο, η υπηρεσία Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης μπορεί να καταρτίζει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, ενώ το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, που αποτελεί δομή του ΝΠΔΔ, θα υλοποιεί το αντίστοιχο τοπικό πρόγραμμα.

Οι υπηρεσίες ενός Νομικού Προσώπου διακρίνονται σε κάθετες και οριζόντιες.

Κάθετες, είναι εκείνες που παρέχουν υπηρεσίες στους δημότες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του ΝΠΔΔ σε διάφορους τομείς Κοινωνικής Πολιτικής, όπως τα ΚΑΠΗ, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», οι παιδικοί σταθμοί, το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, τα τμήματα Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, Ωδείο κτλ.

Οι οριζόντιες υπηρεσίες των ΝΠΔΔ παρέχουν επιτελική, διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη στις ανωτέρω κάθετες υπηρεσίες (διοίκηση, δημόσιες σχέσεις, προγραμματισμός, οικονομική υπηρεσία, τεχνική υποστήριξη κτλ) δηλ. τεκμηρίωση, επεξεργασμένα στοιχεία και προτάσεις για τη λήψη αποφάσεων στη συνέχεια. Το σύνολο ή μέρος των οριζόντιων υπηρεσιών μπορεί να παρέχεται στο Νομικό Πρόσωπο από τον Δήμο (εφαρμόζεται σε Δήμους ανάλογης δυναμικότητας με τον δικό μας).

Σχέδιο Νόμου από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης για κατάργηση των ΝΠΔΔ

Τα τελευταία χρόνια, οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και τα ΝΠΔΔ των Δήμων, είναι οι δομές που έχουν σηκώσει το βάρος της διατήρησης της κοινωνικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής συνοχής. 

Υπενθυμίζοντας ότι η λειτουργία τους δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό -καθώς απασχολούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, η μισθοδοσία των οποίων προέρχεται 100% από τη χρηματοδότηση που εξασφαλίζει ο Δήμος με την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων μέσω ΕΣΠΑ- το λιγότερο ερασιτεχνική και πρόχειρη έως και εγκληματική μπορεί να χαρακτηρισθεί η σκέψη που διατυπώθηκε από την κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο (Μάιος 2013), με την δημοσίευση προσχεδίου νόμου (όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr) για την κατάργηση 300 περίπου ΝΠΔΔ διαφόρων Δήμων.

Μεταξύ δε των προς κατάργηση ΝΠΔΔ, είναι τα πέντε από τα έξι ΝΠ του Δήμου Διονύσου, συμπεριλαμβανομένων της ΕΣΤΙΑΣ και του ΘΕΣΠΙ. Ένα τέτοιο σχέδιο, εάν πράγματι εφαρμοστεί, χωρίς προηγουμένως να αντιμετωπιστούν όλα τα προαναφερόμενα, τότε θα μιλάμε για άλλο ένα σοβαρότατο πλήγμα στην κοινωνία.

Στο αντεπιχείρημα κάποιων περί διαφθοράς στους Δήμους και οικονομικών ατασθαλιών και κακοδιαχείρισης των πόρων στα ΝΠΔΔ, η μόνη απάντηση είναι και θα πρέπει να είναι ο αυστηρός κι εις βάθος έλεγχος και η παραπομπή στη Δικαιοσύνη.

Δεν έχει λογική η αντιμετώπιση πονάει χέρι, κόβει χέρι! 

Η θέση της ΚΕΔΕ για την κατάργηση ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήμων

Το θέμα, όπως ήταν φυσικό, απασχόλησε ιδιαίτερα το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ πέρυσι το Μάιο, όπου σε σχετική συνεδρίασή του, εξέφρασε την αμετακίνητη και κάθετη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο κατάργησης ή συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και μάλιστα επισήμανε ότι:

«Με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου επιχειρείται πλήρης αποδιάρθρωση των υπηρεσιών και δομών των Δήμων της χώρας. Η κεκτημένη δε, μετά τις συγχωνεύσεις που επέφερε ο Καλλικράτης, ισορροπία του συστήματος οδηγείται σε κατάρρευση ».

Στάση αδράνειας επί του θέματος από τις παρατάξεις συμπολίτευσης και μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Διονύσου. 

Το Μάιο του 2013, μετά την εξαγγελία του νομοσχεδίου, ο τότε Δήμαρχος Δήμου Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης έκανε δηλώσεις για το θέμα της κατάργησης των ΝΠΔΔ, τις οποίες δημοσίευσαν τα τοπικά ΜΜΕ, όπως η “Οδός Διονύσου” και η “Βορεινή”:

«Θα πληγεί βάναυσα η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και ταυτόχρονα θα κινδυνεύσουν με υποβάθμιση οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Καλούμε την κυβέρνηση πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση στην κατεύθυνση της κατάργησης ή συγχώνευσης Νομικών Προσώπων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να ανοίξει έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με τους Δήμους και να λάβει σοβαρά υπόψη τα πραγματικά δεδομένα, τις ανάγκες αλλά και τα προβλήματα της εποχής».

Ο επικεφαλής της τότε μείζονος μειοψηφίας και εκ των βασικών συνεργατών και επανεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος με τους Ανοικτούς Ορίζοντες, Αβραάμ Πασιπουλαρίδης, διαβεβαίωνε:

«Δεν υπάρχει περίπτωση η ρύθμιση αυτή να εφαρμοστεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχω από το Υπουργείο».

Χαρακτηριστικό της αδράνειας ήταν και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου Διονύσου, όπου σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις, που είχαν εν τω μεταξύ ενημερωθεί για τις εξελίξεις, υπέβαλαν ερωτήματα προς τη Διοίκηση για το ζήτημα, τοποθετήθηκαν και τελικά δεν κατέθεσαν, ούτε ο κος Καλαφατέλης ούτε οι κ.κ.Πασιπουλαρίδης-Ζαμάνης, κάποια πρόταση ή έστω δεν έδωσαν κάποιο στίγμα των προθέσεών τους επί του θέματος της επαπειλούμενης κατάργησης ή συγχώνευσης των ΝΠΔΔ.

Αρκέστηκαν όλοι σε μια γενική συμπαράσταση με τη μορφή ψηφίσματος, που παραπέμπει στο γνωστό ‘βλέποντας και κάνοντας’.

Νέα Δομή Διοίκησης του Δήμου – Ανακοίνωση προσώπων που θα στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης

Μετά τον ορισμό των πρώτων προσώπων στις θέσεις ευθύνης από τη νέα δημοτική αρχή, ήταν χαρακτηριστική η μη αναφορά ονομάτων για τις θέσεις των Προέδρων των ΝΠΔΔ και ειδικότερα της ΕΣΤΙΑΣ και του ΘΕΣΠΙ αλλά και των δύο Σχολικών Επιτροπών.

α. Το γεγονός αυτό προαναγγέλλει τη φημολογούμενη και διαφαινόμενη κατάργηση των ΝΠΔΔ με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στις υπηρεσίες του Δήμου;

β. Το παραπάνω εγχείρημα δημιουργεί προβληματισμούς στους Δήμους και στην ΚΕΔΕ, ως προς την έννοια του «τοπικού», της «ιδιαιτερότητας», της «εγγύτητας» και της «αποκέντρωσης» των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών. Η νέα Δημοτική Αρχή έχει ξεπεράσει αυτούς τους ενδοιασμούς και υιοθετεί την πρόταση του νομοσχεδίου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης;

γ. Η φιλοσοφία της αποκέντρωσης και διάχυσης εξουσιών ανατρέπεται τελικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες του Δήμου και υπό την πολιτική εποπτεία και τον έλεγχο ενός ανθρώπου;

δ. Η απόφαση για διοικητική αλλαγή των δομών του Δήμου είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης και σχεδιασμού της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών; Υπάρχει άμεσα εφαρμόσιμο σχέδιο από τον νέο Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού κο Υφαντή;

ε. Αν εξακολουθήσουν να λειτουργούν τα ΝΠΔΔ με τη μορφή που έχουν έως σήμερα, κρίνεται σκόπιμη η υπόδειξη των μελλοντικών Προέδρων, προκειμένου να ενημερωθούν για τα τρέχοντα θέματα;

στ. Πως αντιμετωπίζεται στην πράξη, με το νέο μοντέλο που σκέφτεται να εφαρμόσει ο νέος δήμαρχος κος Ζαμάνης, η διάκριση των αρμοδιοτήτων και ο σαφής διαχωρισμός σχεδιαστικού/επιτελικού φορέα και εκτελεστικού οργάνου;

ζ. Υπάρχει “διάσταση απόψεων” μεταξύ των όσων δήλωσε για το θέμα πέρυσι ο κος Αβραάμ Πασιπουλαρίδης και αποδέχτηκε σιωπηρά ο κος Ζαμάνης, με όσα θα εφαρμόσει τελικά ο νέος Δήμαρχος;

η. Είναι στις προθέσεις της νέας δημοτικής αρχής να ελεγχθεί η οικονομική διαχείριση στο ΘΕΣΠΙ, τόσο της πρώτης περιόδου, υπό την προεδρεία του κου Ποτίδη, μετά τα όσα έχει υπαινιχθεί κατά καιρούς ο κος Πασιπουλαρίδης (καταγεγραμμένα πρακτικά του ΔΣ), όσο και της τρέχουσας περιόδου, υπό την προεδρεία του κου Καρυστινού; 

Πολλά και εύλογα τα ερωτήματα.....

Μάριος Λουκάτος 
Δημότης
Μέλος της δημοτικής κίνησης “Νέα Πνοή για τον Διόνυσο”
Μέλος του ΔΣ της Β/αθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου