ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ


Τη Δευτέρα  29  Σεπτεμβρίου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου και τα θέματα της ημερήσιας κατάστασης που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα...


1. «Χορήγηση δικαιώματος αγοράς οστεοφυλακίου στην κα Παπαδοπούλου Αντωνία».

2. «Χορήγηση δικαιώματος αγοράς οστεοφυλακίου στoν κo Σέρμπη Αθανάσιο».

3. «Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Γκιώνη Ευφροσύνη».

4. «Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στoν κo Θωμά Ιωάννη».

5. «Λήψη απόφασης για τη μεταφορά θέσης της λαϊκής αγοράς στη Δ.Κ.Κρυονερίου».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
Χριστόπουλος Δημήτριος