ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΖΑΜΑΝΗΣ !ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΗ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ΟΙ 6 ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΟΙ 10 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ 7 ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ-Η Κ.ΤΑΟΥΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΝΩ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ-Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ...


Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Διονύσου, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 1-9-2014 έως και 28-2-2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται και περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής όλων των διοικητικών εγγράφων που απορρέουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:


Α. Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασιλική Ρηγοπούλου του Σταύρου και της μεταβιβάζει:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου.

2. Της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας με τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

3. Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κεντρικό ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου) και Εξυπηρέτησης Πολιτών (Παράρτημα ΚΕΠ Δροσιάς και Διονύσου).

β. κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς:

1. Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα.

2. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα.

3. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.

4. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Κοινότητας.

5. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Κοινότητα.

Το βιογραφικό σημείωμα της κας Ρηγοπούλου, η οποία είναι το νέο πρόσωπο που αντικαθιστά σε αυτή τη φάση την κα Καλλιόπη Ταουξή-Χριστιανίδη, το όνομα της οποίας είχε ανακοινωθεί μέσα σο καλοκαίρι, είναι το πιο κάτω:
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Μόνιμη κάτοικος Δροσιάς από το 1967. Παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Σπούδασε «Εισαγωγή στην Πληροφορική και Λογική Προγραμματισμού» και Σχέδιο στην Honeywell Bull. Ήταν Δημοτική Σύμβουλος από το 2004 έως και το 2010. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριμνας, Προστασίας και Αλληλεγγύης για τη χρονική περίοδο 2007-2008. Επίσης ήταν Πρόεδρος του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δροσιάς από το 2006, και υπεύθυνη για τη δημιουργία και λειτουργία του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου, της δανειστικής βιβλιοθήκης, της θεατρικής ομάδας και της χορωδίας του Δήμου Δροσιάς.


Β. Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Στέλλα – Σοφία Μαγγίνα του Γεωργίου και της μεταβιβάζει:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου και Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.

2. Της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας με τα Τμήματα Εσόδων και Περιουσίας και Ταμειακής Υπηρεσίας.

β. κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης:

1. Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα.

2. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα.

3. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.

4. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Κοινότητας.

5. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Κοινότητα.
Γ. Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ηλία Υφαντή του Αριστομένη με τις παρακάτω καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

1. Του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων.

2. Του Αυτοτελούς Τμήματος Διαβούλευσης & Εθελοντισμού.

3. Του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας.

4. Της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με τα Τμήματα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων και ειδικότερα:

α. Τον στρατηγικό σχεδιασμό και την χάραξη πολιτικής, καθώς και τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής.

β. Την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, την ανάπτυξη, την απασχόληση και τον εθελοντισμό.

γ. Τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη Διαύγεια, την καινοτομία και τη διαχείριση της ποιότητας.

δ. Τις διεθνείς σχέσεις και τις διμερείς συνεργασίες, την εξωστρέφεια, τη διαφάνεια και τη διαβούλευση, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις.Δ. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ και του μεταβιβάζει:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου με τα Τμήματα Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.Ε. Αντιδήμαρχο Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Κοκμοτό του Ευθυμίου και του μεταβιβάζει:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.ΣΤ. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ευάγγελο Λυρούδια του Μιχαήλ και του μεταβιβάζει:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τεχνικών έργων, μελετών, υποδομών, πολεοδομίας, χωροταξίας και σχεδίου πόλης.

β. κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου:

1. Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα.

2. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα.

3. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.

4. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Κοινότητας.

5. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Κοινότητα.

2. Οι κατά τόπο αρμοδιότητες των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Κρυονερίου και Σταμάτας θα ασκούνται από το Δήμαρχο. 

3. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

4. Οι αντιμισθίες των παραπάνω Αντιδημάρχων θα καθοριστούν με νέα απόφαση του Δημάρχου.

5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Ευάγγελος Λυρούδιας και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης κ. Ηλίας Υφαντής. 


Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, των οποίων η θητεία ορίζεται μέχρι τη μερική ή ολική τροποποίηση ή ανάκληση της παρούσας, εξουσιοδοτώντας τους να υπογράφουν έγγραφα σχετικά με τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, χωρίς να δικαιούνται περαιτέρω αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, ως κατωτέρω:

1. Την κα Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη του Γεωργίου, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου, όπως περιγράφονται παρακάτω:

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας Αγ. Στεφάνου.

2. Τον κ Κωστάκη Δημήτριο του Λάμπρου, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης, όπως περιγράφονται παρακάτω:

• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα.

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

• Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής κοινότητας Άνοιξης.

• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας Άνοιξης.

• Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής κοινότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: - της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και των αντλιοστασίων. - της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής κοινότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων. - της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής κοινότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

3. Τον κ. Ράικο Δημήτριο του Γεωργίου, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, όπως περιγράφονται παρακάτω:

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας Κρυονερίου.

4. Την κα Πέππα Αγγελική του Γεωργίου, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας, όπως περιγράφονται παρακάτω:

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας Σταμάτας.

• Επιπλέον, η ανωτέρω εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος θα ασκεί αρμοδιότητες για θέματα Περιβάλλοντος & Πρασίνου στο Δήμο Διονύσου.

5. Την κα Ζώτου Βασιλική του Χρήστου, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για τα Νομικά θέματα του Δήμου.

6. Την κα Ντούντα – Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα του Ζήση, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για τις Δομές:

• Κοινωνικού Παντοπωλείου

• Δημοτικού Πολυιατρείου

• Δημοτικού Γυμναστηρίου

• Εθελοντικής Αιμοδοσίας

7. Την κα Στασινοπούλου Αναστασία του Κων/νου, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Τον κ. Τσούκα Παναγιώτη του Αθανασίου, ως εντεταλμένο Δημοτικό σύμβουλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου.

9. Τους κα Καγιαλή Ελπίδα του Μιχαήλ & κ. Χρονόπουλο Πέτρο του Μιχαήλ, ως εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.


ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Μεταβιβάζουμε στους Προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου τις κάτωθι κατά τόπο αρμοδιότητες, που αφορούν την αντίστοιχη για τον καθένα Δημοτική Κοινότητα ως εξής:

1. κ. Κασαπάκη Μιχαήλ του Θεοφίλου, Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου: 

• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας.

• Την παρακολούθηση για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και των δεξαμενών αντλιοστασίων.

• Την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και αύλιων χώρων σχολείων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία της καλής λειτουργίας και καθαριότητας των Κοιμητηρίων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής κοινότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

2. κ. Καβούρη Θεόδωρο του Κυριάκου, Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης, όσα ορίζονται στο άρθρο 81 “Αρμοδιότητες Προέδρου & Αντιπροέδρου Δημοτικής Κοινότητας” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010).

3. κ. Μπάση Αναστάσιο του Ιωάννη, Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου:

• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας.

• Την παρακολούθηση για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και των δεξαμενών αντλιοστασίων.

• Την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και αύλιων χώρων σχολείων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία της καλής λειτουργίας και καθαριότητας των Κοιμητηρίων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής κοινότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

4. κ. Ποτίδη Χρήστο του Βασιλείου, Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς:

• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας.

• Την παρακολούθηση για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και των δεξαμενών αντλιοστασίων.

• Την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και αύλιων χώρων σχολείων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία της καλής λειτουργίας και καθαριότητας των Κοιμητηρίων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής κοινότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

5. κ. Χριστόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου, Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου:

• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας.

• Την παρακολούθηση για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και των δεξαμενών αντλιοστασίων.

• Την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και αύλιων χώρων σχολείων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία της καλής λειτουργίας και καθαριότητας των Κοιμητηρίων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής κοινότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

6. κ. Κόκκαλη Εμμανουήλ του Βασιλείου, Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως: 

• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της κάθε δημοτικής κοινότητας.

• Την παρακολούθηση για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και των δεξαμενών αντλιοστασίων.

• Την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και αύλιων χώρων σχολείων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία της καλής λειτουργίας και καθαριότητας των Κοιμητηρίων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής κοινότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

7. κ. Πέππα Ευάγγελο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας:

• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.

• Τη συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας.

• Την παρακολούθηση για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και των δεξαμενών αντλιοστασίων.

• Την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και αύλιων χώρων σχολείων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία της καλής λειτουργίας και καθαριότητας των Κοιμητηρίων της δημοτικής κοινότητας.

• Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής κοινότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

To edionysos.gr εύχεται σε όλα τα νέα πρόσωπα της δημοτικής αρχής 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ