ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ: "15 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"


"ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ...", ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕΣΩ FACEBOOK Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...


ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Ο γνωστός καθηγητής της Οικολογίας του ΑΠΘ Γιαννης Παντης μας έστειλε (μετα απο συζήτηση που είχαμε) το παρακάτω προκαταρκτικο πλαίσιο δράσεων.

Το κείμενο εδοθη στην εκτελεστική επιτροπή και θα τεθει σε διαβούλευση. Κατετέθη ήδη στην εκτελεστική επιτροπή κατα τη συζήτηση του τεχνικού προγράμματος. Dionysos -Smart Green City 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος του Δ. Διονύσου υπάρχει η απαίτηση διαμόρφωσης και εφαρμογής ενός νέου μοντέλου Έξυπνων και φιλικών προς το περιβάλλον Δράσεων, βασισμένων στην αξιοποίηση της υπάρχουσας γης και των υπαρχόντων υποδομών.

Για την ανάπτυξη των δράσεων αυτών θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένα διεθνή πρωτόκολλα τα οποία είναι απαραίτητα για την περαιτέρω πιστοποίησή τους.

Ο Τομέας Οικολογίας του ΑΠΘ θα επικυρώσει τις δράσεις αυτές.

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

1. Εξοικονόμηση Ενέργειας (Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, Παραγωγή μέσω Φωτοβολταϊκών συστημάτων, Βιοκλιματικές Πλατείες)

2. Περιορισμός της αέριας Ρύπανσης (green spots, συστήματα καύσης και φίλτρα, τζάκια-αέριο-πετρέλαιο-βιομάζα)

3. Ορθολογική διαχείριση σκουπιδιών, στερεών και υγρών αποβλήτων. 

4. Διαχείριση της ζήτησης του νερού και λοιπών φυσικών πόρων (έξυπνα υδρόμετρα).

5. Πράσινες Υποδομές - Διαχείριση Πρασίνου (Περιαστικού και Αστικού, Έξυπνα συστήματα Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης Ομβρίων, Συμβάσεις διαχείρισης περιοχών ιδιαίτερης Οικολογικής αξίας)

6. Περιαστικοί - Αστικοί Λαχανόκηποι –Βιολογικά προϊόντα. 

7. Εφαρμογή Πράσινων προμηθειών με ηλεκτρονικό διαγωνιστικό σύστημα. 

8. Στρατηγική περιορισμού ηχορύπανσης. (Καθορισμός Ήσυχων περιοχών. Καταγραφή Ηχοτοπίων υψηλής ακουστικής και πολιτιστικής αξίας)

9. Ανάδειξη της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση-ενημέρωση. 

10. Ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας (ειδικές ρυθμίσεις για ΑΜΕΑ, Free car places)

11. Ολοκληρωμένο διαδραστικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (GIS). 

12. Dionysos mobile. Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του Δήμου στο κινητό σας.

13. Ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής συμμετοχής (κοινωνικά δίκτυα για την καλλιέργεια, για τις πράσινες υποδομές κλπ).

14. Ανάπτυξη πολιτικών για την αύξηση της "πράσινης" εργασίας (Green Jobs).

15. Μείωση του Οικολογικού Αποτυπώματος του Δήμου (αξιολόγηση δράσεων, ποσοτικοποίηση αποτελεσμάτων προσδιορισμός προτεραιοτήτων, ανάπτυξη Πλάνου ενεργειών και ευκαιριών για την περαιτέρω εφαρμογή).