ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ


ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Άνοιξης θα γίνει, όπως έχει εμπροθέσμως ανακοινωθεί...


τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Σχολείο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, ορίζεται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου την ίδια ώρα.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης

1- Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός έτους 2013-2014 και
2- Αρχαιρεσίες για τα νέα θεσμικά όργανα του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ, 

ότι κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Συλλόγου, η εγγραφή των νέων μελών στον Σύλλογο (ετήσια συνδρομή) ορίστηκε στα 10 ΕΥΡΩ για τους δύο γονείς, ανεξαρτήτως αριθμό παιδιών.

Διάφορα θέματα που αφορούν την εκλογική διαδικασία

-Τι είναι ο Σύλλογος Γονέων

Είναι ένα όργανο θεσμοθετημένο που εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η λειτουργία και παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη από τους Νόμους 1556/85 και 2621/98. Μέλη του έχουν τη δυνατότητα να γίνουν όλοι οι γονείς, με ενεργά μέλη τους οικονομικά τακτοποιημένους, που έχουν και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η ετήσια συνδρομή για κάθε οικογένεια είναι 10 ευρώ. Ο τρόπος λειτουργίας του ορίζεται από το καταστατικό που έχει εγκριθεί από το Πρωτοδικείο. Συμμετέχει ισότιμα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου μέσω του Σχολικού Συμβουλίου, της Ένωσης Γονέων και τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου Διονύσου.

-Εκλογική διαδικασία 

Για την διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που διεξάγει τις εκλογές και κάνει τη διαλογή των ψήφων. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι. Παίρνουν μέρος στις αρχαιρεσίες και ψηφίζουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του συλλόγου, που εκπροσωπούν οπωσδήποτε το 1/3 των μαθητών του σχολείου (110 μαθητές). Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. τα μέλη πληρώνουν τη συνδρομή τους και εγγράφονται στο μητρώο μελών για τη δημιουργία του εκλογικού καταλόγου. Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, το δηλώνουν στην Εφορευτική Επιτροπή για να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο.

Η ψηφοφορία είναι μυστική σε έντυπα ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Στις εκλογές έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. (Ν.2621/98 άρθ. 2. παρ.8.) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. (απαιτούνται τουλάχιστον 10 υποψήφιοι).

Ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. και κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και οι Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων Διονύσου, με την αναλογία ένας εκπρόσωπος για κάθε 30 μαθητές που εκπροσωπήθηκαν στις εκλογές. (Από το Δημοτικό Άνοιξης εκλέγονται τουλάχιστον 4 εκπρόσωποι). Ομοίως εκλέγονται : Ένας εκπρόσωπος (τακτικός & αναπληρωματικός) για την 1η Σχολική Επιτροπή ή το Σχολικό Συμβούλιο και ένας εκπρόσωπος (τακτικός & αναπληρωματικός) για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ένα αναπληρωματικό και έργο τον έλεγχο και την εποπτεία των οικονομικών του συλλόγου.

Η θητεία της Ε.Ε. είναι παράλληλα με τη θητεία του Δ.Σ. Οι υποψήφιοι δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για το ΔΣ. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι τρείς (3) υποψηφίους για το Δ.Σ., μέχρι δύο (2) για την Ένωση Γονέων και έναν (1) για Εξελεγκτική Επιτροπή, έναν (1) για Σχολική Επιτροπή και έναν (1) για Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.