ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2016 !


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 14019/24-09-2014 Απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, σε μέγιστο πλάτος τριών (3) μέτρων και μέγιστο μήκος 150 μ. ανά θέση, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά το χρονικό διάστημα από 25-09-2014 έως και 29-02-2016...
για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του δικτύου οδικού Ηλεκτροφωτισμού.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται καθημερινά εκτός αργιών, κατά τις ώρες 08:00 έως 16.00 στη Λ. Διονύσου, στο τμήμα της από Λ. Θησέως έως Θέτιδος. Το ανώτατο όριο ταχύτητας στην περιοχή των έργων και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών καθορίζεται σε τριάντα (30) χλμ/ώρα.

Ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Ηλίας Αρ. Υφαντής