ΝΕΑ ΠΝΟΗ: "ΝΑ ΕΚΧΩΡΗΘΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ"


"ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ"- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Γ.ΦΩΤΑΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου. Κατά τη συνεδρίαση, η συζήτηση επί συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έδωσε την ευκαιρία στη Δημοτική Κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», που εκπροσωπείται στην επιτροπή από τον Δημοτικό της Σύμβουλο κο Γιάννη Φωτάκη, να αναδείξει ζητήματα Αρχών, που περιλαμβάνονται στις προγραμματικές θέσεις της δημοτικής μας κίνησης, με βάση τις οποίες, η προσέγγιση των θεμάτων αυτών, θα μπορούσε να γίνει με απλούστερο αλλά το κυριότερο, με ορθολογικότερο τρόπο.

Αναλυτικότερα, με αφορμή τη συζήτηση των θεμάτων:

1-Της εγκατάστασης Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, για να εξυπηρετηθεί ο Δημοτικός Οδοφωτισμός

2-Της άδειας εγκατάστασης καμπίνας-ΚΑΦΑΟ παρόχου κινητής τηλεφωνίας σε κοινόχρηστο χώρο της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου

3-Της μεταφοράς θέσης της λαϊκής αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου

καταθέσαμε και αναλύσαμε διεξοδικά τη θέση μας ως «Νέα Πνοή» για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και συγκεκριμένα ότι η διαχείρισή τους θα πρέπει ν’ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Τοπικών Συμβουλίων, αφού πρόκειται για αμιγώς τοπικές υποθέσεις και τα Συμβούλια αυτά, μπορούν με απλό τρόπο να βρουν τις κατάλληλες λύσεις οι οποίες σε κάθε περίπτωση, θα εξασφαλίζουν και τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση.

Χαρακτηριστικά μάλιστα, επί του θέματος της μεταφοράς θέσης της λαϊκής αγοράς στη Δ.Κ. Κρυονερίου, ο κος Φωτάκης διερωτήθηκε «αν πέφτει λόγος σε αυτόν», ως κάτοικο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.

Προσέθεσε δε, ότι σύντομα και με συστηματικό τρόπο η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» θα αναλάβει πρωτοβουλία και θα προκαλέσει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με θέμα την αποκέντρωση - εκχώρηση σειράς αρμοδιοτήτων όλων των Δημοτικών οργάνων (Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών), προς τα Τοπικά Συμβούλια.

Τονίστηκε δε, ότι η απόφαση εκχώρησης για κάθε θέμα θα συνοδεύεται από το ισχύον, κάθε φορά, νομοτεχνικό πλαίσιο, προκειμένου τα συλλογικά αυτά όργανα, σε συνθήκες νομιμότητας και τεχνικής επάρκειας, να καθίστανται ικανά να προσεγγίσουν λύσεις συναινετικές και προσαρμοσμένες στο περιβάλλον της περιοχής.

Στην ίδια συνεδρίαση και εκτός ημερήσιας διάταξης, θέσαμε και τα εξής θέματα και ζητήσαμε η διοίκηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για:

1. Την τοποθέτηση φανοστάτη ρύθμισης της κυκλοφορίας, στη διασταύρωση των οδών Διονύσου και Θέτιδος, όπου πολύ συχνά συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα. Για το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Λυρούδιας, ανέφερε ότι, στα πλαίσια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης Εκάλης (τμήμα Θέτιδος-Θησέως), θα υπάρξει η τοποθέτηση φανοστάτη, ο οποίος θα μονιμοποιηθεί, στη συνέχεια.

2. Τον καθορισμό, των ορίων των οικισμών του Δήμου, όπου απαιτείται (π.χ. Σταμάτα), μετά τη πρόσφατη Νομοθετική ρύθμιση (παρ. 3, άρθρου 31 του Ν. 4280/8-8-2014) και τις δυνατότητες που η ρύθμιση αυτή παρέχει. Για το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Λυρούδιας, ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από σχετικές συζητήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο ΥΠΕΚΑ, αναμένονται σχετικές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο αυτό. Ο κος Φωτάκης επέμεινε στο γεγονός ότι ο Δήμος θα πρέπει να κινηθεί άμεσα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»