ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ


ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - Η "ΝΕΑ ΠΝΟΗ" ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΝΑΤΕΘΕΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τοποθέτηση του Παναγιώτη Μπιτάκου, Επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης “Νέα Πνοή για τον Διόνυσο”, κατά την 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: Λήψη απόφασης για μεταρρύθμιση προηγούμενης απόφασης ορισμού δικηγόρου...
για την υπόθεση του οικοπέδου στο Ο.Τ. 103 στην οδό Κύπρου στη Δροσιά.

 “Είναι γεγονός ότι η βιασύνη της νέας δημοτικής αρχής να αντικαταστήσει το δικηγόρο που έχει αναλάβει, με παλαιότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (258/11.7.14), την υπόθεση του Ο.Τ. 103 στην οδό Κύπρου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, δημιουργεί σειρά εύλογων ερωτημάτων.

Ορισμένα από αυτά:

• πόσες και ποιες υποθέσεις του Δήμου Διονύσου έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς δικηγόρους μέχρι σήμερα; κι αν όντως υπάρχουν υποθέσεις του Δήμου που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικό δικηγόρο, με ποια κριτήρια ανατίθενται;

• ποιοι οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης υπόθεσης για ανάθεση στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας, ανακαλώντας μάλιστα προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όταν η υπόθεση αυτή έχει ήδη πάρει τη νομική οδό με κατάθεση αγωγών και μηνύσεων από εξειδικευμένους στο αντικείμενο δικηγόρους;

• δύναται ο δικηγόρος του Δήμου μας να αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση ή μήπως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, λόγω φόρτου εργασίας και εξειδικευμένου αντικειμένου της υπόθεσης;

• για ποιο λόγο για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει εισήγηση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αλλά εισήγηση υπογεγραμμένη από τον Δήμαρχο;

• ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι μία τέτοια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν θα δημιουργήσει καθυστέρηση σε μία τόσο ζημιογόνα για τον Δήμο υπόθεση;

Για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει ήδη ασκηθεί αγωγή και μήνυση κατά παντός εμπλεκομένου και η νομική διαδικασία που έχει ξεκινήσει, με στόχο την απονομή δικαιοσύνης και την αποκατάσταση της αλήθειας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρακωλυθεί ή να διακοπεί ακούσια ή εκούσια.

Άλλωστε για την εκάστοτε νέα δημοτική αρχή υπάρχει συνέχεια των λειτουργιών και διαδικασιών στη διοίκηση του Δήμου, επομένως, οι όποιες προηγούμενες θέσεις και απόψεις σας, δεν μπορούν να θέτουν σε αμφισβήτηση σημαντικά ζητήματα και υποθέσεις που αφορούν τον Δήμο Διονύσου. 

Όσον αφορά το οικονομικό όφελος για τον Δήμο από τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, είναι ολοφάνερο πως δεν υφίσταται, καθώς οι εξωτερικοί δικηγόροι (κ.κ. Φούσσας Αντώνιος και Κουσιούρης Δημήτριος) που χειρίζονται την υπόθεση μέχρι και σήμερα, έχουν εργαστεί και απασχοληθεί αρκετές ώρες και θα διεκδικήσουν τη νόμιμη αμοιβή τους. 

Επιπροσθέτως, η πιθανή εμπλοκή στην εν λόγω υπόθεση προσώπων τα οποία έχουν εκλεγεί και συμμετέχουν στη νέα δημοτική αρχή, θέτει διάφορα ζητήματα, μεταξύ Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και Διοίκησης του Δήμου, καθώς υφίσταται υπαλληλική σχέση υφισταμένου-προϊσταμένου.

Και μόνο το γεγονός αυτό, καθιστά υποχρεωτική την ανάθεση της υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο (όπως πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 258/11.07.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), με γνώμονα την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια.

Συνοψίζοντας και για τους λόγους ότι:

• η υπόθεση του Ο.Τ. 103 στην οδό Κύπρου της Δροσιάς πρέπει να συνεχίσει τη νομική της πορεία απρόσκοπτα και αντικειμενικά

• υφίσταται πιθανή εμπλοκή στην εν λόγω υπόθεση αιρετών της νέας δημοτικής αρχής και κατά συνέπεια δημιουργούνται ζητήματα μεταξύ δικηγόρου του Δήμου και Διοίκησης

• η υπόθεση έχει ποινική και αστική προέκταση και είναι ιδιαίτερα ζημιογόνα (οικονομικά και ηθικά) για τον Δήμο Διονύσου

• η σημαντική ποινική προέκταση της υπόθεσης απαιτεί χειρισμό από δικηγόρο έμπειρο και με ειδικές γνώσεις (ποινικολόγο)

• υφίσταται ήδη μεγάλος αριθμός υποθέσεων που χειρίζεται η Νομική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία στελεχώνεται από έναν και μόνο δικηγόρο ζητάμε την απόσυρση του συγκεκριμένου θέματος από την Οικονομική Επιτροπή.

Σε διαφορετική περίπτωση καταψηφίζουμε την εισήγηση και ζητάμε σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Μπιτάκος Παναγιώτης
Επικεφαλής Δημοτικής Κίνησης «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»