"ΝΕΑ ΠΝΟΗ" ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ: "ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΥΡΩΘΕΙ" !


ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΠΟΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις μέρες μας, εν μέσω συνθηκών παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, η ανάπτυξη ισχυρών κοινωνικών δομών, η ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και η δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών παρέμβασης, για την απρόσκοπτη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε όσους έχουν ανάγκη, κρίνονται επιβεβλημένες.

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» επικροτεί την προσπάθεια της δημοτικής αρχής για την οργάνωση του «κοινωνικού φροντιστηρίου» ή «δημοτικού σπουδαστηρίου» ή, όπως το ονομάζουμε εμείς, «εργαστηρίου ενισχυτικής διδασκαλίας», πλην όμως, είναι υποχρεωμένη να επισημάνει τις παραλείψεις και τις πράξεις εκείνες της δημοτικής αρχής που κινούνται στα όρια της νομιμότητας, με κίνδυνο ν' ακυρωθεί η αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία.

Οποιαδήποτε νέα δομή του Δήμου, για να έχει συνέπεια και συνέχεια, θα πρέπει να σχεδιάζεται και οργανώνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεδομένου ότι η τήρηση της νομιμότητας σε κάθε θεσμό της δημόσιας διοίκησης είναι αυτονόητη, προκειμένου να προστατευθεί και να θωρακιστεί το κύρος του Δήμου από διάτρητες διαδικασίες, που μπορεί να προσβάλλουν την αξιοπιστία του.

Η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας του «Δημοτικού Σπουδαστηρίου» τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Σχολείο Άνοιξης.

Η αναγκαιότητα οργάνωσης της αναφερόμενης κοινωνικής δομής είναι επιβεβλημένη (αποτελούσε άλλωστε και προγραμματική δέσμευση άμεσης προτεραιότητας της Δημοτικής μας Κίνησης) και στη βάση αυτή, είναι πεποίθησή μας ότι το θέμα του Δημοτικού Σπουδαστηρίου οφείλουμε όλοι μας να το αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία, προσοχή και διακριτικότητα, αλλά κυρίως, με υπεύθυνο προγραμματισμό.

Επί της διαδικασίας σχεδιασμού και οργάνωσής του, επισημαίνουμε τις παρακάτω παραλείψεις, που πλήττουν τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της κατά τα άλλα αξιέπαινης πρωτοβουλίας των Αντιδημάρχων Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παιδείας, οι οποίοι επιμελήθηκαν της προσπάθειας:

Α. Σύμφωνα με την νομοθεσία που αφορά την παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων (Δ4/804/16-12-97 και Γ1/210/20-2-98 εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ) ορίζονται τα ακόλουθα:

Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων και για το σκοπό αυτό υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Σχολική Επιτροπή με το πρόγραμμα που προτίθενται να εφαρμόσουν (περιεχόμενο, διάρκεια, φάκελος με τους τίτλους σπουδών των διδασκόντων).

Η σχολική επιτροπή διαπιστώνει, αν τηρούνται οι από το Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις και υποβάλλει με εισήγηση της το πρόγραμμα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο προκειμένου να γνωμοδοτήσει μεταξύ άλλων στα ακόλουθα σημεία:

α) Αν το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους βασικούς σκοπούς και τις αρχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

β) Αν το πρόγραμμα με τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει, παρεμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία που είναι ευθύνη της Πολιτείας.

γ) Σε περίπτωση που το πρόγραμμα στελεχώνεται με περισσότερα του ενός άτομα, αν όλα αυτά τα άτομα που προσλήφθηκαν, έχουν τα κατάλληλα προσόντα (με βάση τα στοιχεία του φακέλου τους βιογραφικά και τίτλους σπουδών).

Οποιαδήποτε άλλη δράση πρέπει να έχει την έγκριση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα.

Ο διευθυντής του σχολείου υποβάλει τον φάκελο της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής, μέσω του αρμοδίου Προϊσταμένου Εκπαίδευσης, στον Δήμαρχο, για έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου.

Β. Η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» πιστεύει ότι η συγκεκριμένη δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συνεργασία με εθελοντές καθηγητές (εν ενεργεία, συνταξιούχους και αδιόριστους) αλλά και σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Συλλόγους Διδασκόντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Δήμου Διονύσου, για ευνόητους λόγους, αλλά και για λόγους τήρησης της νομιμότητας και της εγκυρότητας.

Η αξιολόγηση-πιστοποίηση των εθελοντών εκπαιδευτικών από τον αρμόδιο φορέα που είναι ο Σχολικός Σύμβουλος, είναι επιβεβλημένη και προφυλάσσει από πολλά ζητήματα που πιθανώς να ανακύψουν.

Με αφορμή τη λειτουργία του Δημοτικού Σπουδαστηρίου και τις ανωτέρω επισημάνσεις, θέση της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» αποτελεί η ανάπτυξη των απαραίτητων Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Διονύσου, μέσα από τη συνεργασία όλων των δυνάμεων (δημοτικών παρατάξεων και φορέων), για την εφαρμογή ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης, που θα έχει ως στόχο την αξιοποίηση και αναβάθμιση υφιστάμενων κοινωνικών δομών, αλλά και τη δημιουργία νέων, για την ενίσχυση και στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μέσω και εθελοντικών πρωτοβουλιών. 

Επιπροσθέτως, η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» θα καταθέσει πρόταση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του Δημοτικού Σπουδαστηρίου, καθώς κρίνονται απαραίτητα :

1. Η έγκριση της ίδρυσης Δημοτικού Σπουδαστηρίου / Εργαστηρίου Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
2. Η συγκρότηση των Επιτροπών Λειτουργίας του
3. Η έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του

Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των προγραμματικών μας δεσμεύσεων είχαμε επιμεληθεί αντίστοιχο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Εργαστηρίου Ενισχυτικής Διδασκαλίας με τους παρακάτω άξονες, το οποίο δημοσιεύουμε για διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς.

Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Εργαστηρίου Ενισχυτικής Διδασκαλίας Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου αναλαμβάνει την υλοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας του «Εργαστηρίου Ενισχυτικής Διδασκαλίας», με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία, την οργάνωση, την εποπτεία και τη διαδικασία ανάπτυξης της νέας κοινωνικής δομής.

1ον ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του «Εργαστηρίου Ενισχυτικής Διδασκαλίας». Εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου και τυχόν τροποποιήσεις αυτού γίνονται με απόφαση του ιδίου οργάνου, ύστερα από γνώμη/εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής.

2ον ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία και λειτουργία του «Εργαστηρίου Ενισχυτικής Διδασκαλίας» εντάσσεται στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Διονύσου (πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου) και στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών, με σκοπό την παροχή δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών αλλά και η ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, με στόχο την ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού, προσφοράς και αλληλεγγύης.

3ον ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Εργαστήριο Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα υποστηρίζεται γραμματειακά και υλικοτεχνικά από το προσωπικό και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου. Στο πλαίσιο της γραμματειακής υποστήριξης ο Δήμος έχει την υποχρέωση για:
- Τη συνεχή ενημέρωση του κοινού με σχετικές ανακοινώσεις στον τοπικό γραπτό τύπο, στον ηλεκτρονικό τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου ή με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο.

- Την επικοινωνία και αλληλογραφία με αρμόδιους φορείς/υπηρεσίες (σχολεία, συλλόγους γονέων κτλ). - Την υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γονέων ή κηδεμόνων.

- Οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά στη διοικητική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Στο πλαίσιο της υλικοτεχνικής υποστήριξης ο Δήμος θα αναλάβει:

- Τη διενέργεια όλων των προβλεπομένων νόμιμων διαδικασιών για τη φιλοξενία- εγκατάσταση του Εργαστηρίου Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε σχολείο του Δήμου.

- Την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων (καθαριότητα, φωτοτυπίες κλπ).

4ον ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Εργαστήριο Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα λειτουργεί απογευματινές ώρες κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Ιούνιο κάθε σχολικού έτους.

Η κάλυψη όλων των τάξεων και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των εθελοντών εκπαιδευτικών.

Προτεραιότητα δίνεται πάντα στη δημιουργία τμημάτων της Γ τάξης Λυκείου.

5ον ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Εργαστήριου Ενισχυτικής Διδασκαλίας προβλέπεται η σύσταση μιας ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και μίας ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Η Οργανωτική Επιτροπή είναι πενταμελής και θα αποτελείται από:

- τον Δήμαρχο Διονύσου ή Αντιδήμαρχο για θέματα Παιδείας

- τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους ή δημότες (ένας από την πλειοψηφία, ένας από τη μείζονα μειοψηφία και ένας από τις ελάσσονες μειοψηφίες του Συμβουλίου) και

- τον εκπρόσωπο των εθελοντών εκπαιδευτικών.

Η Οργανωτική Επιτροπή είναι αρμόδια:

- Να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη λειτουργία του Εργαστήριου Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

- Να αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής μαθητών στο πρόγραμμα εθελοντικής ενισχυτικής διδασκαλίας.

- Να υποδέχεται και να αξιολογεί τις ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν από γονείς ή κηδεμόνες. Να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις ή αλλαγές των όρων λειτουργίας, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Εργαστήριου Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

- Να διευθετεί οποιοδήποτε άλλο θέμα που ενδεχομένως προκύψει κατά τη λειτουργία του Εργαστήριου Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Η Επιτροπή Διδακτικού Έργου είναι πενταμελής και θα αποτελείται από:

- τον εκπρόσωπο των εθελοντών εκπαιδευτικών

- τον υπεύθυνο εθελοντή – συντονιστή του προγράμματος και

- τρεις εθελοντές εκπαιδευτικούς.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Διδακτικού Έργου ορίζονται εγγράφως από το σύνολο των εθελοντών.

Για τον ορισμό του υπεύθυνου εθελοντή – συντονιστή απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή Διδακτικού Έργου είναι αρμόδια για:

- Να υποδέχεται τις αιτήσεις των εθελοντών εκπαιδευτικών.

- Να επιλέγει τους εθελοντές εκπαιδευτικούς κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων.

- Να καταρτίζει το πρόγραμμα μαθημάτων.

- Να αποφασίζει για τη σύνθεση των τμημάτων με βασικό κριτήριο την ομοιογένεια των μαθητών και στόχο το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.

- Να παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των μαθητών.

- Να παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των καθηγητών.

- Να εισηγείται στην Οργανωτική Επιτροπή αλλαγές σε σχέση με τους συμμετέχοντες μαθητές και γενικότερα οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Εργαστηρίου Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

 Τόσο η Οργανωτική Επιτροπή όσο και η Επιτροπή Διδακτικού Έργου συγκροτούνται με απόφαση Δημάρχου και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

6ον ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι υπηρεσίες των εθελοντών εκπαιδευτικών παρέχονται δωρεάν. Ο αριθμός των μαθητών που θα εξυπηρετούνται από το Εργαστήριο Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται βάσει του τελικού αριθμού εθελοντών εκπαιδευτικών για κάθε σχολική περίοδο.

7ον ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες θα απευθύνονται στον Δήμο Διονύσου για την υποβολή σχετικής αίτησης. Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του μαθητή

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

- Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού σημειώματος (του γονέα).

- Υπεύθυνη δήλωση για την εργασιακή κατάσταση (του γονέα) ή φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (του γονέα).

- Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο φορέα (αν υπάρχει πρόβλημα υγείας).

- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στο Εργαστήριο Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Οι εθελοντές εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συνεργαστούν με το «Εργαστήριο Ενισχυτικής Διδασκαλίας» υποβάλλουν αίτηση εθελοντικής συμμετοχής στο Δήμο Διονύσου καθώς και Βιογραφικό Σημείωμα.

«Η Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» με την κατάθεση συγκεκριμένων και επεξεργασμένων προτάσεων, αποδεικνύει στην πράξη τη δημιουργική αντιπολίτευση που πρεσβεύει και αναδεικνύει την ανάγκη ευρύτερων κοινωνικών συνεργασιών, ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική του Δήμου.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»