ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

"Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ" ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Δ.Σ...


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Η προσπάθεια που έγινε από τη νέα δημοτική αρχή για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κανόνων για την κατανομή των ωρών χρήσης των κλειστών γυμναστηρίων του Δήμου που όλοι θεωρούμε οτι είναι απαραίτητο, δεν απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά αντίθετα έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στα σωματεία, τα παιδιά και τους γονείς τους.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διαδικασία αυτή έγινε βεβιασμένα όπως φαίνεται από τα παρακάτω:

• Ζητήθηκε αρχικά από τα σωματεία να αναστείλουν τις δραστηριότητες και υποχρεώσεις τους ενώ αυτές είχαν ξεκινήσει και πολλά σωματεία είχαν ήδη κάνει τον προγραμματισμό τους, τον οποίο είχαν γνωστοποιήσει στις αρμόδιες σχολικές επιτροπές.

• Ενώ θεωρητικά τα σωματεία εκλήθησαν να υποβάλλουν τις απόψεις τους για τη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου, οι έγγραφες προτάσεις τους για την θέσπιση αντικειμενικών, διαφανών και ελέγξιμων κριτηρίων όσον αφορά τη δίκαιη κατανομή των ωρών δεν ελήφθησν υπ όψιν αλλά αντ' αυτών απλά η δημοτική αρχή ανακοίνωσε τις ώρες που αντιστοιχούν στα σωματεία χωρίς αυτές να ανταποκρίνονται στην πραγματική αριθμητική δύναμή τους και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους.

• Όλο το πλαίσιο τελικά συρρικνώθηκε μόνο στην προφορική ανακοίνωση κάποιων ωρών στα σωματεία «που κάποια ευχαρίστησε και κάποια δυσαρέστησε».

Όταν τα πράγματα οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο λόγω της άνισης κατανομής και της απαίτησης για στοίβαγμα τεσσάρων αθλητικών σωματείων με 13 τμήματα με αγωνιστικές υποχρεώσεις σε ένα κλειστό γυμναστήριο, η δημοτική αρχή δεν ανέλαβε την ευθύνη της λύσης αλλά ανέθεσε στα σωματεία «να τα βρουν μεταξύ τους», τα οποία βέβαια αδυνατούν να βρουν κάποια λύση χωρίς να βρεθούν κάποια παιδιά εκτός γηπέδων και παρά την πρόθεση συνεργασίας που επέδειξαν τα σωματεία μας.

Την ίδια στιγμή σε άλλο κλειστό γυμναστήριο υπάρχει πολύ μεγαλύτερη άνεση αφού εκεί έχει οριστεί να αθλούνται τρία σωματεία με πολύ μικρότερη δύναμη αθλητών και 3 ομάδες, με συμμετοχή σε επίσημα πρωταθλήματα και σε «ομάδες» που δεν ανήκουν σε ομοσπονδίες.

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η δημοτική αρχή με τη στάση της, ένα μόλις μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, δημιουργεί προϋποθέσεις στην ανάπτυξη αντιπαλότητας μεταξύ των τοπικών κοινωνιών με κίνδυνο αυτή να περάσει στα παιδιά ζημιώνοντας το αθλητικό ιδεώδες.

Πιστεύουμε ότι το ζήτημα της άθλησης της νεολαίας του Δήμου είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να απασχολήσει σοβαρά το Δημοτικό Συμβούλιο στην κατεύθυνση της αύξησης των υποδομών και της ορθολογικής κατανομής τους στα αθλητικά σωματεία.

Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι υπάρχει η δέσμευση της δημοτικής αρχής για άμεση παράδοση του κλειστού γυμναστηρίου Διονύσου.

Σας καλούμε κατά συνέπεια να το εξετάσετε άμεσα και εκτός ημερήσιας διάταξης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να μετριαστεί άμεσα η αναστάτωση και στη συνέχεια να το αντιμετωπίσετε σοβαρά όπως αξίζει σαν ένα άξονα της πολιτικής του Δήμου. Αγ. Στέφανος

7/10/2014

Τα ΔΣ των Αθλητικών Συλλόγων 
ΑΟ Αγ. Στεφάνου και ΑΓΣ Αγ. Στεφάνου «ΤΟ ΟΙΟΝ»