Ο ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΟ "ΜΙΝΩΑ"


ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 7:30
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "Ο ΜΙΝΩΑΣ"
Ας αρχίσουν οι χοροί... Σημερα στις 7:30 υποδεχόμαστε με χαρά στο χώρο του συλλόγου μας τον χοροδιδάσκαλο Γιάννη Μεγαλακάκη, ο οποίος θα μας μυήσει στην κρητική...

χορευτική τέχνη.

Σας περιμένουμε.

Ώρα προσέλευσης:

7:30 τμήματα ενηλίκων για τον διαχωρισμό των μαθητών σε αρχάριους και προχωρημένους.

8:30 τμήμα παίδων & εφήβων. .Ας αρχίσουν οι χοροί..... Σημερα στις 7:30 υποδεχόμαστε με χαρά στο χώρο του συλλόγου μας τον χοροδιδάσκαλο Γιάννη Μεγαλακακη, ο οποίος θα μας μυήσει στην κρητική χορευτική τέχνη. Σας περιμένουμε. Ώρα προσέλευσης: 7:30 τμήματα ενηλίκων για τον διαχωρισμό των μαθητών σε αρχάριους και προχωρημένους. 8:30 τμήμα παίδων & εφήβων. .