Η ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκροτείται Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
Εργαλείο άμεσης δημοκρατίας 

Η νέα Περιφερειακή Αρχή αποφάσισε τη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 178 του νόμου 3852/2010, για την τρέχουσα περίοδο 2014 – 2019.

Στην Επιτροπή διαβούλευσης μετέχουν παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, συγκεκριμένα, εκπρόσωποι των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, επαγγελματικών επιμελητηρίων, επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων, φορέων, συνεταιρισμών, φορέων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και δημότες.

Στην Επιτροπή εκπροσωπούνται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και οι κρατικές υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια.

Το αντικείμενο της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ευρύ. Αφορά στην εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας, στη γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται ενώπιόν της από την Περιφερειάρχη ή το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην εξέταση προβλημάτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και στη διατύπωση γνώμης για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων.

Η ενεργοποίηση αυτού του θεσμού από τη νέα Περιφερειακή Αρχή εγγράφεται στο πλαίσιο της ανάγκης για μια νέα λειτουργία της Περιφέρειας, με διαφάνεια, ανοικτής στους πολίτες και τους φορείς τους, συμμετοχική, με ρόλο και λόγο στους δημότες.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί και πρέπει να γίνει εργαλείο άμεσης δημοκρατίας, σύνδεσης με τα προβλήματα και τους προβληματισμούς της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της. Χώρος ανάδειξης θεμάτων και επεξεργασίας προτάσεων και λύσεων, σε άμεση σύνδεση με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Χώρος διαλόγου, πρωτοβουλιών και αποφάσεων. Χώρος που θα συμβάλλει καθοριστικά στη λειτουργία της Περιφέρειας με τους πολίτες, από τους πολίτες, για τους πολίτες. Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.

Πρόσκληση

Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συγκροτήσει Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 178 του νόμου 3852/2010 για την τρέχουσα περίοδο 2014 – 2019.

Στην Επιτροπή θα μετέχουν, μεταξύ άλλων, και δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας Αττικής.

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας Αττικής (όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων) και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής έως την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, αναφέροντας το Δήμο και την Εκλογική Περιφέρεια εντός της οποίας ασκούν τα εκλογικά τους καθήκοντα, τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση epitropi.diavoulefsis@patt.gov.gr ή αυτοπροσώπως στο Τμήμα Οργάνωσης και Συντονισμού της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Οργάνωσης (Λ. Συγγρού 80, 3ος όροφος), ώρες: 9.00 με 14.00, αρμόδιοι υπάλληλοι: α) Αγγελική Λυκογιάννη, τηλ. επικοινωνίας 2132065119  β) Μαρίνα Γέρμανου, τηλ. επικοινωνίας 2132065350  γ) Μαρία Παντελούς, τηλ. επικοινωνίας 2132065348

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας και επιβεβαίωσης της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, θα διενεργηθεί κλήρωση, όπως προβλέπεται από το νόμο, μεταξύ των δημοτών που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον, έτσι ώστε βάσει των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, να οριστούν οι δημότες – μέλη που θα μετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Αττικής.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Πολιτικής, Παναγιώτη Αθανασιάδη (Λ. Συγγρού 15 – 17, ισόγειο).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ