ΤΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


Συγχώνευση Τμήματος στο Λύκειο Αγίου Στεφάνου 
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7/10/2014, ομόφωνα αποφασίστηκε να ζητήσουμε να ανακληθεί η απόφαση 27349/30-9-2014 του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με την οποία συγχωνεύονται τα 3 τμήματα της Β’ τάξης του Λυκείου Αγ. Στεφάνου σε δύο τμήματα με 27 μαθητές το καθένα...


Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση στρέφεται κατά των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών γιατί: Η Β’ τάξη λειτούργησε με τρία τμήματα από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Τα παιδιά μας που έχουν μπει στο στάδιο προετοιμασίας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν κάνει το πρόγραμμά τους και έχουν γνωρίσει τους εκπαιδευτικούς τους.

• Η αλλαγή αυτή θα επιφέρει αναστάτωση σε όλο το Λύκειο με αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών και αλλαγή εκπαιδευτικών.Σε πολυμελή τμήματα- πάνω από 20 μαθητές- υποβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία με πλημμελή καθημερινό έλεγχο της προόδου των μαθητών, με ακύρωση της δυνατότητας του εκπαιδευτικού να βοηθήσει τους αδύναμους μαθητές.

• Η απόφαση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη της ότι στη Β’ τάξη φοιτούν 3 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, που χρειάζονται ιδιαίτερη αντιμετώπιση και που είναι αδύνατον να την έχουν σε μια τάξη των 27 μαθητών.

• Η αποτυχία των μαθητών της περσινής Α’ Λυκείου στις εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων σε ποσοστό μέχρι 35% θα αυξηθεί με την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα 27άρια τμήματα. Είναι γνωστό ότι οι μαθητές πλήρωσαν τα κενά και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό αφού διαγωνίσθηκαν και σε μη διδαχθείσα ύλη.

• Η αντιεκπαιδευτική πολιτική που για να καλύψει τα κενά των εκπαιδευτικών κλείνει σχολεία, συγχωνεύει τμήματα (27άρια και 30άρια) μας βρίσκει ριζικά αντίθετους.

Το πρόβλημα σήμερα είναι στο Λύκειο Αγίου Στεφάνου, αύριο θα κλείσει κάποιοι άλλο τμήμα σε άλλο σχολείο.

Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που περνούν οι εργαζόμενοι, η ανάγκη για στήριξη του Δημόσιου Δωρεάν Σχολείου είναι αναγκαία με μια αναβαθμισμένη Παιδεία που θα μορφώνει ολόπλευρα σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Διονύσου θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες στηρίζοντας τα αιτήματα των μαθητών- γονέων- εκπαιδευτικών προς κάθε αρμόδιο φορέα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ