ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ: "ΕΧΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ"


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ...
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 6 ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ.