ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΩΣΤΗ ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ
Πρόσκληση - Κάλεσμα για τη δημιουργία Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Δήμου Διονύσου (Σ.Δ.Μ.Δ.Δ.)
Είχα σκεφτεί πολλές φορές, μέσα στα σχεδόν 20 χρόνια που κατοικώ στην Άνοιξη, να συμβάλλω μαζί με άλλους συναδέλφους...
να δημιουργηθεί ένας σύλλογος μηχανικών της περιοχής μας.

Οι εποχές της τεχνητής ευημερίας και η συνεπακόλουθη έλλειψη χρόνου δεν βοήθησε στην υλοποίηση αυτής της σκέψης. Η ταχύτητα της ζωής μας οδηγεί πολλές φορές σε μοναχικούς δρόμους.

Νομίζω όμως ότι τώρα οι συνθήκες είναι πιο κατάλληλες από ποτέ ώστε να σκεφτούμε συλλογικά και όχι ατομικά. Κατά το «ηθοποιός σημαίνει φως», μηχανικός σημαίνει πως. Πως οραματίζεται, πως σχεδιάζεται, πως δημιουργείται, πως φαίνεται, πως λειτουργεί, πως λύνεται, πως προστατεύεται, πως…, πολλά είναι τα πως που μπορούμε να συμπληρώσουμε.

Η λέξη Μηχανικός προέκυψε από την αρχαία "μηχανεύω", δηλαδή βρίσκω λύσεις, επιλύω προβλήματα, ξεπερνάω εμπόδια και δυσκολίες. Το σημαντικό με την δουλειά μας είναι το πως επεμβαίνουμε στην φύση, στον πολιτισμό, στην τέχνη, στην επιστήμη και στη γνώση, στην καθημερινή ζωή. Η συλλογική μνήμη είναι αυτή που μας θυμίζει ότι τα όποια προβλήματα απαιτούν συλλογική αντιμετώπιση και προσπάθεια.

Ο τόπος μας, ειδικά αυτή την εποχή, απαιτεί αλληλεγγύη και συσπείρωση. Ο συλλογικός ρόλος των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δήμου μας μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιοχής, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την αναβάθμιση του ρόλου του μηχανικού.

Παράλληλα μπορεί με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες να συμβάλει στην δημιουργία θεμάτων για εργασία, έρευνα και απασχόληση.

Επίσης ο συλλογικός φορέας των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δήμου Διονύσου (μέλη του ΤΕΕ) θα μπορούσε να είναι, έστω και άτυπα, ο Τεχνικός Σύμβουλος της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής του Δήμου μας και να επικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τις Τεχνικές υπηρεσίες, στα πλείστα προβλήματα τεχνικής φύσης που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας και οι πολίτες του.

Με αυτές τις λίγες απλές σκέψεις αλλά και την πεποίθηση της αναγκαιότητας δημιουργίας του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Δήμου Διονύσου (Σ.Δ.Μ.Δ.Δ.), καλούμε, προσκαλούμε να ενώσουμε τις γνώσεις μας, τις σκέψεις μας, τις εμπειρίες μας, τα οράματά μας, την θέληση μας να δημιουργήσουμε αυτόν τον σύλλογο.

Απευθυνόμαστε σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων των μηχανικών, ανεξάρτητα τον χώρο που δραστηριοποιούνται (Δημόσιο, ιδιωτικό, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι).

Ανοίγουμε κατάλογο ιδρυτικών μελών οι οποίοι αφενός να είναι μέλη του ΤΕΕ αφετέρου να είναι δημότες Διονύσου (εναλλακτικά να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Διονύσου) ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες επίσημης ίδρυσης του Συλλόγου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Κωστής Δ. Κουριδάκης 
Πολιτικός Μηχανικός 
Επικοινωνία: 2106819053, 6932485445