ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ" : "ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"


"ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΑΚΗ, ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Δ.Σ. - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ" - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ... 


ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ

Διόνυσος, 14 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, αποδεικνύει στην πράξη τη δημιουργική αντιπολίτευση που πρεσβεύει και αναδεικνύει την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών, ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το Δήμο Διονύσου.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατατέθηκε πρόταση εκτός ημερησίας διάταξης (Αρ. Πρωτ.: 32867/13-10-2014), με στόχο την πλήρη ενημέρωση και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την εξέλιξη του έργου της αποχέτευσης. Η πρόταση που κατατέθηκε από το Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Φωτάκη, έχει ως εξής:

“Είναι γνωστή η σημασία που έχει για τη ποιότητα ζωής των κατοίκων όλων των περιοχών του Δήμου μας, η δημιουργία ενός σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι υπογράφηκε τελικά, η σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση μεγάλου τμήματος αυτού του σοβαρού έργου, με χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ και του ΣΕΣ).

Όμως το έργο, από τη φύση του είναι σύνθετο, αφού η πρόοδος του εξαρτάται, μεταξύ των άλλων, από εγκρίσεις Υπηρεσιών, καλό προγραμματισμό - ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε σχέση με τους υφιστάμενες υποδομές (αποδέκτες), αλλά και με τη μεγάλη και ανομοιόμορφη εδαφολογικά έκταση που αυτό εκτείνεται. Συγχρόνως, η πρόοδος του εξαρτάται από το καλό συντονισμό για την άμεση - παράλληλη εκτέλεση και άλλων συναφών έργων (πρωτεύον δίκτυο από ΕΥΔΑΠ, τριτεύον δίκτυο συνδέσεων με παρόδιους ιδιοκτήτες κλπ.).

Από την άλλη πλευρά, η ομαλή χρηματοδότηση και άρα εξέλιξη του, απαιτεί αρκετές εγκρίσεις και γενικά χρονοβόρες διαδικασίες.

Για την υπέρβαση των παραπάνω δυσκολιών, σε σχέση και με τη στενότητα του χρονοδιαγράμματος του έργου, είναι φανερό, ότι απαιτείται η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση όλων των τοπικών δυνάμεων που μπορούν να συμβάλλουν.

Προϋπόθεση, όμως, αποτελεί η πλήρης πληροφόρηση για όλες τις παραμέτρους και ενδεχόμενες δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε, ώστε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιληφθεί σχετικό θέμα για συζήτηση, αφού πρώτα δώσετε κατεύθυνση στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, να μας παράσχουν οποιοδήποτε χρήσιμο έγγραφο κριθεί ότι θα μας διευκολύνει κατά τη συζήτηση αυτή”.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»