ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΒΛΑΧΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ TΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΘΕΜΑ: «Αναστολή της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου Δροσιάς και του 3ου Δημοτικού σχολείου Διονύσου» 
Μετά από απόφαση της Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, το ολοήμερο σχολείο Δροσιάς και του 3ο Δημοτικού σχολείου Διονύσου...
αναστέλλει την λειτουργία του, διότι κρίθηκε αναγκαία η μετακίνηση του υπεύθυνου του ολοήμερου σχολείου στο πρωινό πρόγραμμα.

Η έλλειψη γυμναστών στο σχολείο, άφηνε κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τα οποία αδυνατούσαν να τα συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Παρόμοια προβλήματα, αντιμετωπίζουν και άλλα δημοτικά σχολεία του Δήμου Διονύσου, καθώς τα ολοήμερα τμήματά τους, είτε δεν λειτουργούν, είτε υπολειτουργούν.

Απόρροια της συγκεκριμένης κατάστασης, είναι να δημιουργούνται πολλά προβλήματα, τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στους γονείς μαθητών οι οποίοι εργάζονται.

Κατόπιν τούτων

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θα αναλάβει το Υπουργείο πρωτοβουλίες, για την άμεση επίλυση του προβλήματος;
Θα προχωρήσει το Υπουργείο σε άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, προκειμένου να συμπληρωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του ανωτέρου ολοήμερου σχολείου;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ