ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΑΚΟΣ: "ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τοποθέτηση του Παναγιώτη Μπιτάκου, Επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης “Νέα Πνοή για τον Διόνυσο”, κατά την 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής: 
“Η νέα δημοτική αρχή, με τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει από την τετραετή λειτουργία του Καλλικρατικού Δήμου, οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε σύνταξη αναλογιστικών μελετών (στατιστικές μέθοδοι, εκτίμηση κινδύνων και χρηματοοικονομικές αναλύσεις) και την πραγματοποίηση ανοιχτών διαγωνισμών...
σχετικά με διάφορα ζητήματα που προκύπτουν και αφορούν λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, όπως βλάβες μηχανημάτων, συντηρήσεις αυτοκινήτων, αναθέσεις εργασιών επείγοντος χαρακτήρα κ.α.

Έχουν περάσει οι εποχές όπου ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος μπορούσε να επιλέγει βάση δικών του κριτηρίων και εκτιμήσεων σε ποιους να αναθέσει διάφορες εργασίες, προμήθειες υλικών, επισκευές, συντηρήσεις κ.α.

Θα πρέπει να σταματήσουν επιτέλους οι απευθείας αναθέσεις και να ορισθούν συγκεκριμένες διαδικασίες διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, προκειμένου να επιλέγεται πάντα η ορθή λύση.

Οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κίνησης “Νέα Πνοή για τον Διόνυσο” δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να δώσουμε θετική ψήφο σε θέματα απευθείας αναθέσεων και περιμένουμε τη δέσμευση της νέας δημοτικής αρχής για την εφαρμογή διαδικασιών (μελετών και διαγωνισμών), για πάσης φύσεως αγορές, επισκευές και αναθέσεις εργασιών που αφορούν τον Δήμο Διονύσου.”

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»