ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣΠΟΙΟΙ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...