9 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΗ ΖΑΜΑΝΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ" 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» παρεμβαίνει στο θέμα που έχει προκύψει, σχετικά με τις μετακινήσεις υπαλλήλων στο Δήμο Διονύσου.
Ο Παναγιώτης Μπιτάκος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κίνησης, κατέθεσε επιστολή (αρ. πρωτ.: 33890/22-10-2014), με την οποία ζητάει πλήρη ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα.
"Κύριε Δήμαρχε,
Λόγω αποσπασματικών πληροφοριών για ενέργειες ή προθέσεις της νέας διοίκησης σχετικά με μετακινήσεις...
προσωπικού σε διαφορετικά τμήματα και διευθύνσεις και λόγω πιθανής πρόκλησης αναστάτωσης και αβεβαιότητας στο προσωπικό του Δήμου Διονύσου, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τα παρακάτω:

1. Εάν υπάρχουν εργαζόμενοι του Δήμου Διονύσου, οι οποίοι απασχολούνται σε διαφορετική θέση από αυτή που προβλεπόταν κατά την πρόσληψη τους και εάν ναι, ποιοι είναι οι υπάλληλοι αυτοί, ποια είναι η προβλεπόμενη θέση πρόσληψής τους και σε ποιο τμήμα ή διεύθυνση απασχολούνται σήμερα.

2. Έχουν πραγματοποιηθεί μετακινήσεις υπαλλήλων με αποφάσεις Δημάρχου και εάν ναι, ποιες μετακινήσεις έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα, ποιους υπαλλήλους αφορούν και ποιες είναι οι νέες θέσεις στις οποίες τοποθετήθηκαν;

3. Η νέα δημοτική αρχή σκοπεύει να προχωρήσει και σε άλλες μετακινήσεις προσωπικού και εάν ναι, ποιοι υπάλληλοι θα μετακινηθούν και σε ποιες θέσεις προτίθεστε να τους τοποθετήσετε;

4. Οι υπάλληλοι του Δήμου μας έχουν ενημερωθεί για τις μετακινήσεις τις οποίες έχετε προγραμματίσει;

5. Υπάρχει ενημέρωση του Συλλόγου Εργαζομένων γι΄ αυτές τις μετακινήσεις;

6. Για τις μετακινήσεις εργαζομένων, υπάρχει συνολικός σχεδιασμός βάσει του υπάρχοντος ΟΕΥ του Δήμου Διονύσου;

7. Υπάρχουν Τμηματάρχες ή Διευθυντές οι οποίοι έχουν κριθεί με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και οι οποίοι δεν κατέχουν την ανάλογη θέση και εάν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι υπάλληλοι και για ποιους λόγους δεν έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις για τις οποίες έχουν ήδη κριθεί;

8. Υπάρχουν τοποθετήσεις υπαλλήλων ως Τμηματάρχες ή Διευθυντές με απόφαση Δημάρχου και εάν ναι, ποιοι είναι αυτοί και σε ποιες θέσεις έχουν τοποθετηθεί;

9. Ζητήθηκε από τους Τμηματάρχες και τους Διευθυντές να καταθέσουν τις απόψεις τους για τη στελέχωση των τμημάτων και την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου;

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε τις αποφάσεις Δημάρχου για όποιες μετακινήσεις υπαλλήλων έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα.

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μετακίνηση υπαλλήλων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους, χωρίς να υπάρχει ίση μεταχείρισή τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, αλλά και χωρίς να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων.

Μπιτάκος Παναγιώτης
Πρόεδρος Δημοτικής Κίνησης 
«Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» 

Γραφείο Τύπου
«Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»