ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ...