ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ


ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 17:00 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ...


ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ - ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχίζουν τα μαθήματα στο Δημοτικό Σπουδαστήριο του Δήμου Διονύσου!

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, στις 17:00, στο Δημοτικό Σχολείο της Δ.Κ. Άνοιξης.

Οι μαθητές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν θα πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή, γνωριμία με τους καθηγητές, ενημέρωση για το πρόγραμμα και για μάθημα.

Μπορούν, επίσης, να προσέλθουν και όσοι μαθητές επιθυμούν να συμμετάσχουν και δεν το έχουν δηλώσει.

Το Δημοτικό Σπουδαστήριο αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα δημοτική αρχή.

Κατά την πρώτη συνάντηση με εκπαιδευτικούς προτάθηκαν και έγιναν αποδεκτά:

(α) να υιοθετηθεί ο τίτλος «Δημοτικό Σπουδαστήριο» αντί του «Κοινωνικό Φροντιστήριο»

(β) η πρωτοβουλία να ξεκινήσει με τους μαθητές του Λυκείου

(γ) η πρόσκληση των μαθητών να γίνει σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Λυκείων.

Σε επόμενη συνάντηση, με τους Διευθυντές Λυκείων, συζητήθηκαν θέματα οργανωτικά και λειτουργικά.

Προτάθηκαν και έγιναν αποδεκτά:

(α) η λειτουργία να φιλοξενηθεί σε σχολικές αίθουσες στη χρονική ζώνη 6μμ-10μμ

(β) να απευθυνθεί δημόσια πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς για την στελέχωση

(γ) να απευθυνθεί πρόσκληση στους μαθητές και να ζητηθεί η συμπλήρωση σχετικού εντύπου.

Στη συνάντηση της Πέμπτης 9/10, με τους εκπαιδευτικούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να υποστηρίξουν εθελοντικά την λειτουργία του Δημοτικού Σπουδαστηρίου, προτάθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

(α) Το Δημοτικό Σπουδαστήριο θα στεγαστεί στο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. Ο δήμος θα υποστηρίξει οργανωτικά/διοικητικά το Δημοτικό Σπουδαστήριο και θα προσπαθήσει να διευκολύνει τη μετακίνηση των μαθητών. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

(β) Οι εκπαιδευτικοί έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον συντονισμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του διδακτικού-εκπαιδευτικού έργου. Συντονιστής ορίστηκε ο καθηγητής κ. Καλατζάκης.

(γ) Η επόμενη συνάντηση των εκπαιδευτικών προγραμματίστηκε για την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 στις 16:00.

Θα ακολουθήσει η γνωριμία με τους μαθητές και η ενημέρωσή τους, στο διάστημα 17:00 – 18:00.

Στις 18:00 θα ξεκινήσουν τα πρώτα μαθήματα. Προτεραιότητα θα δοθεί στον προγραμματισμό μαθημάτων για την Γ΄ Λυκείου.