ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ: "ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"


Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΡΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ...