«ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής πρόληψης κινδύνων για το προσωπικό, ο Δήμος Διονύσου εκπόνησε αναλυτικές «Οδηγίες ασφαλούς εργασίας και εκκένωσης χώρων». Τις οδηγίες, που έχουν ήδη σταλεί προς όλο το προσωπικό του Δήμου με συνοδευτική επιστολή του Δημάρχου Διονύση Ζαμάνη, συνέταξε ο Επιθεωρητής Τεχνικός Ασφαλείας...
του Δήμου Ανδρέας Παραδείσης.

Πρόκειται σίγουρα για μια θετική πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής που αποσκοπεί στην ουσιαστική προστασία του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου, από τυχόν δυσάρεστα γεγονότα όπως ατυχήματα κλπ.