ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Ο ΟΝΑΠ "ΘΕΣΠΙΣ" ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ


ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΣΤΙΣ 6 μ.μ. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2015, ΣΤΙΣ 6:30 μ.μ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΠ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π του Δήμου Διονύσου Αττικής σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση στις 14/11/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ Ο.Ν.Α.Π  “Ο ΘΕΣΠΙΣ” οικονομικού έτους 2015 .

2. «Έγκριση-υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) 2015 του Ν.Π.Δ.Δ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ»

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 17η/2014
Η Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «Ο ΘΕΣΠΙΣ»
Αναστασία Κ.Στασινοπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου Διονύσου Αττικής σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 14/11/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου, για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων δημοτικού γυμναστηρίου»

2. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας.»

3. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση πολιτιστικών κέντρων δήμου Διονύσου.»

4. « Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης μισθώματος στην οδό Ναυαρίνου στην Άνοιξη.»

5. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικού πετάσματος για τη διαμόρφωση δεύτερης αίθουσας χορού στο Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Ε Κρυονερίoυ και την αποκατάσταση του υπάρχοντος ξύλινου δαπέδου με λουστράρισμα.»

6. « Έγκριση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας : «Παροχή πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία τμημάτων του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. Διονύσου.»

7. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού μουσικής σχολής.»

8. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη φύλαξη του πολιτιστικών και αθλητικών χώρου και εκδηλώσεων.

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 18η/2014

Η Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ»
Αναστασία Κ. Στασινοπούλου