ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ" ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


"ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ" ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη διάρκεια της 20ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου... στις 29 Οκτωβρίου 2014, η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως αντιπολίτευση, κατέθεσε στο σώμα τα παρακάτω θέματα προ ημερησίας διάταξης: 

Μετακινήσεις Δημοτικών Υπαλλήλων 

Ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με το αν υπάρχουν εργαζόμενοι που απασχολούνται σε διαφορετική θέση από αυτή που προβλεπόταν κατά την πρόσληψή τους, εάν διενεργήθηκαν μετακινήσεις σε θέσεις ευθύνης με απόφαση Δημάρχου και κατατέθηκε η αντίθεση της δημοτικής κίνησης σε οποιαδήποτε μετακίνηση υπαλλήλου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, αλλά και χωρίς να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων.

Δημοτικό Σπουδαστήριο 

Αφού επικροτήθηκε τόσο η προσπάθεια της δημοτικής αρχής για την διοργάνωση του, όσο και η εθελοντική συνεισφορά των εκπαιδευτικών, επισημάνθηκε η ανάγκη εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης με τη συνεργασία όλων των κοινωνικών φορέων, που θα έχει ως στόχο την αξιοποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών αλλά και τη δημιουργία νέων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για την έγκριση ίδρυσης του «Δημοτικού Σπουδαστηρίου» από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη συγκρότηση Επιτροπής Λειτουργίας και την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας, καταθέτοντας συγκεκριμένο σχέδιο προς διαβούλευση.

Διαπαραταξιακή Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με αφορμή την γνωστοποίηση περίπτωσης ανέργου συνδημότη μας με τρία παιδιά, ο οποίος δεν έχει εξοφλήσει τους τελευταίους λογαριασμούς ύδρευσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τοπική κοινωνία έχει χρέος να σταθεί με σεβασμό απέναντι σε συνανθρώπους μας που δεν αρνήθηκαν τις υποχρεώσεις τους αλλά αποδεδειγμένα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές, κατατέθηκε πρόταση για τη συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την επεξεργασία από κοινού προτάσεων και λύσεων για την αντιμετώπιση των αυξημένων κοινωνικών προβλημάτων, που σε καμία περίπτωση δεν αφορούν πλειοψηφίες και μειοψηφίες.

Επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» γνωστοποιεί ορισμένες από τις θέσεις που υποστήριξε στο Δημοτικό Συμβούλιο:

1. Για το θέμα της λήψης απόφασης σχετικά με τη μη τοποθέτηση πλευρικών διοδίων. 

Το θέμα προέκυψε, όταν το ΥΠΕΚΑ απέστειλε προς την Περιφέρεια τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τοποθέτηση των πλευρικών διοδίων, με δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους μέχρι τις 9 Νοεμβρίου.

Η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», συμπράττοντας με όλες τις παρατάξεις του Δήμου, υπερψήφισε την πρόταση της δημοτικής αρχής, που εξέφρασε το αυτονόητο της μη αποδοχής εγκατάστασης πλευρικών διοδίων.

Η εισήγηση αποτελούσε άλλωστε επικαιροποίηση των παλιότερων αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων για το συγκεκριμένο θέμα. Πρόταση της δημοτικής μας κίνησης, είναι η συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας, όμορων Δήμων, αλλά και κοινωνικών φορέων, με σκοπό τη σχεδίαση και οργάνωση των απαραίτητων δικαστικών μέτρων αντίδρασης, καθώς και την ενημέρωση των κατοίκων για την από κοινού κλιμάκωση των απαραιτήτων δράσεων.

2. Για το θέμα της αγοράς οικοπέδου στη Δροσιά επί δημαρχίας Α. Πασιπουλαρίδη από μη ιδιοκτήτη, με συνέπεια την οικονομική ζημιά του Δήμου κατά 160.000 € περίπου. 

Κατόπιν προτάσεως των παρατάξεων της μειοψηφίας, το θέμα ήρθε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με σκοπό να αναζητηθούν οι πολιτικές ευθύνες της οικονομικής ζημιάς που υπέστη ο Δήμος, καθώς εμπλέκονται (με βάση τη μηνυτήρια αναφορά), ο πρώην Δήμαρχος Δροσιάς Α. Πασιπουλαρίδης και Δημοτικοί Σύμβουλοι της τότε περιόδου, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τη νέα δημοτική αρχή. Ατυχώς, τόσο η μείζονα μειοψηφία, η οποία εισηγήθηκε το θέμα, όσο και η δημοτική αρχή, επικεντρώθηκαν στις ποινικές και αστικές ευθύνες που προκύπτουν από την υπόθεση, για τις οποίες αρμόδια να αποφανθούν είναι τα ποινικά και αστικά δικαστήρια.

Η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» ζήτησε πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και επεσήμανε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετατραπεί σε «Λαϊκό Δικαστήριο», αλλά πρέπει να εξετάσει τις πολιτικές και ηθικές ευθύνες που βαρύνουν τα αιρετά μέλη της τότε διοίκησης του πρώην Δήμου Δροσιάς.

Ευθύνονται πολιτικά, καθώς με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους, ζημίωσαν τον Δήμο κατά 160.000 € περίπου και αυτό αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα για την τοπική μας αυτοδιοίκηση, διότι η εμπλοκή τους αφήνει «σκιές» στην αξιοπιστία, το κύρος και τις ικανότητες της παρούσας δημοτικής αρχής.

Επιπλέον τέθηκε από την δημοτική μας κίνηση το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων, που προκύπτει από την ανάθεση της υπόθεσης από τον Δήμαρχο στο δικηγόρο του Δήμου και όχι σε εξωτερικό συνεργάτη, καθώς πρόκειται για σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου.

Εξάλλου, είχαμε δηλώσει την αντίθεσή μας και στην Οικονομική Επιτροπή, σχετικά με την ανάκληση των δικηγόρων (εξωτερικών συνεργατών), οι οποίοι έχουν χειριστεί έως και σήμερα την υπόθεση, θέτοντας σειρά ερωτημάτων, για τα οποία μέχρι σήμερα δεν λάβαμε καμία απάντηση.

3. Για το θέμα της Β΄ Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ. 

Η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», τόσο δια του εκπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, όσο και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέδειξε την ανεπάρκεια των εισηγήσεων, καθ’ όσον δεν περιλαμβάνουν κανένα σχετικό έγγραφο, κανένα ιστορικό, καμία μελέτη και καμία αναφορά προσδοκώμενου οφέλους για τον δημότη, παρά μόνο ένα μεταβλητό χρηματικό ποσό.

Υπέβαλλε συγκεκριμένα ερωτήματα προς την διοίκηση του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ, προκειμένου να αιτιολογηθεί από πού προκύπτουν οι ανάγκες αναμόρφωσης δαπανών, βάση ποιας ενδεικτικής μελέτης ή έγγραφης αναφοράς, για τα οποία δεν έλαβε καμία απάντηση.

Κατέθεσε για μία ακόμα φορά το ερώτημα γιατί να προσλαμβάνει ο ΘΕΣΠΙΣ ιδιωτική εταιρεία ως μεσάζοντα, για να προσλαμβάνει το εκπαιδευτικό προσωπικό που χρειάζεται για τη λειτουργία των προγραμμάτων του και δεν κάνει απευθείας τις προσλήψεις με συμβάσεις έργου, όπως έχει δυνατότητα και προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ούτε επί του συγκεκριμένου θέματος υπήρξε απάντηση.

Η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» έχει καταθέσει σειρά ερωτημάτων για την οικονομική διαχείριση του ΘΕΣΠΙ, καθώς και για την οικονομική κατάσταση (κόστος εκδηλώσεων, οφειλές κ.α.) για τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»