ΔΡΥΑΔΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014


Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΟΜΙΛΙΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ...