ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ : "ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ 2015"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατά τη διάρκεια της 21ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου στις 10 Νοεμβρίου 2014, ο Δημοτικός Σύμβουλος της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» Γιάννης Φωτάκης, εκ μέρους της δημοτικής κίνησης, τοποθετήθηκε για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2015...

«Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα που τίθενται προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για το ετήσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων του Δήμου. Στόχος πρέπει να είναι ο έγκαιρος και σωστός προγραμματισμός των έργων και των αντίστοιχων πόρων -ειδικά αυτή την περίοδο που βρίσκονται σε μεγάλη στενότητα- μετά την απαραίτητη ιεράρχηση των αναγκών, ώστε να υπάρχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Δυστυχώς το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2015, όπως τουλάχιστον, παρουσιάζεται από τη δημοτική αρχή, δεν έχει τα εχέγγυα εκείνα, που επιτρέπουν στη δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» να ψηφίσει την έγκρισή του, για τους παρακάτω λόγους:

- Ενώ ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κύριος Λυρούδιας επικαλείται ότι «πραγματοποιήθηκε διαβούλευση και κλήθηκαν άπαντες να υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις», η πραγματικότητα είναι ότι δεν έγινε κανένας διάλογος, τουλάχιστον με τις Δημοτικές Παρατάξεις, δεν υπήρξε διαβούλευση με φορείς, καθώς η Επιτροπή Διαβούλευσης δεν έχει συγκροτηθεί, και δεν κλήθηκαν καν τα νέα Τοπικά Συμβούλια. Ουσιαστικά, η νέα Δημοτική Αρχή παρέμεινε στις προτάσεις των απερχόμενων, αποδεχόμενη ότι δεν έχει κάτι νέο να συνεισφέρει.

- Δεν προηγήθηκε ο απολογισμός - αξιολόγηση του προηγούμενου τεχνικού προγράμματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αποτελέσματά του σε σχέση με τις προβλέψεις του, να εντοπισθούν τα όποια λάθη και να αξιολογηθεί ως εμπειρία για τη κατάρτιση του νέου.

- Το πρόγραμμα είναι αόριστο, καθώς τριάντα (30) προτάσεις για «νέα έργα» αναφέρονται σε παρεμβάσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη χωροθέτηση, απουσιάζει η απαραίτητη αιτιολογική έκθεση, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά σε τυχόν υπάρχουσες μελέτες, ώστε με πραγματικά στοιχεία να μπορεί να εκτιμηθεί η απορροφητικότητα και συνεπώς η αποτελεσματικότητα του.

- Η αοριστία του προγράμματος δεν επιτρέπει να διαπιστωθεί αν υπηρετείται ο στόχος της ισόρροπης ανάπτυξης των περιοχών, αφού δεν είναι αυτήν την ώρα σαφής η ακριβής διάθεση των έργων ανά περιοχή του Δήμου

- Το πρόγραμμα είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας, μιας και οι χρηματοδοτήσεις του από άλλους Φορείς (Περιφέρεια-νέο ΕΣΠΑ δηλ. ΣΕΣ, ΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, κλπ.), είναι αμφίβολες, καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές σε συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δυνατότητες των Φορέων αυτών, με τα μέτρα αλλά και τα ποσά που κατ΄αρχήν διαθέτουν οι Φορείς αυτοί κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2015-2020. Χαρακτηριστικό της σύγχυσης είναι το γεγονός ότι στο πρόγραμμα υπάρχει αναφορά στο ΕΣΠΑ, το οποίο, είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να δεχθεί πλέον νέα έργα, αφού δεν υπάρχει χρόνος για την ωρίμανση τους (εκπόνηση μελετών και απαραίτητων αδειοδοτήσεων).

- Το πρόγραμμα, ενώ έπρεπε να περιλαμβάνει μόνον έργα, όπου τελικός Δικαιούχος δηλάδη Φορέας κατασκευής να είναι ο Δήμος, αυτό περιλαμβάνει και έργα όπου τελικός δικαιούχος είναι άλλος Φορέας, με αποτέλεσμα τα συνολικά μεγέθη του να είναι πλασματικά. Η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» διά στόματος Γιάννη Φωτάκη, επεσήμανε επιπλέον τις ακόλουθες παραλήψεις στο προς έγκριση Τεχνικό Πρόγραμμα:

- Το έργο της διαπλάτυνσης της οδού Μαραθώνος-Χελμού-Κρυονερίου, η εκτέλεση του οποίου θα αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά όλες τις περιοχές του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι απαραίτητες μελέτες (ακόμη και η κτηματογράφηση) έχουν ολοκληρωθεί.

- Τη χωροταξική και πολεοδομική ανασυγκρότηση περιοχών του Δήμου, μετά τη θετική εξέλιξη για την επίλυση του θέματος των ορίων των οικισμών (άρθρο 31 Ν. 3180/14).

- Το έργο του δευτερεύοντος δικτύου Αποχέτευσης, η σύμβαση του οποίου υπογράφηκε το περασμένο Αύγουστο, με την επισήμανση της υποχρέωσης του Δήμου να μεριμνήσει για την προώθηση της κατασκευής του πρωτεύοντος δικτύου εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ, όπου αυτό δεν υφίσταται.

- Το έργο της Ανάδειξης του Αρχαιολογικού χώρου Βωμού Διονύσου, το οποίο βρίσκεται στον ίδιο Πίνακα έργων επί πολλά έτη, ενώ και η μελέτη του έργου υφίσταται και οι πόροι υπάρχουν και ο Φορέας εκτέλεσης του (Αρχαιολογία), στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί, αναμένει την έναρξη και εκτέλεση του.

Η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» θεωρεί ότι η υπερψήφιση ενός αόριστου προγράμματος υποκρύπτει ένα είδος «λευκής επιταγής» προς τη Δημοτική Αρχή, να προγραμματίζει κατά το δοκούν και ενδεχόμενα και με πελατειακή λογική.

Για τους λόγους που αναφέρονται, δεν ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2015, κατά την τελική ψηφοφορία, επισημαίνοντας ότι είναι κατ’όνομα τεχνικό, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια λίστα έργων, ένα ευχολόγιο μικρής αποτελεσματικότητας.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»