ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 17:00 ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. Παροχής Υπηρεσιών ( Εργαστήριο Δερματοστιξίας (ΤΑΤΟΥΑΖ)
2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης & λειτουργία Κ.Υ.Ε. Μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος...
3. Έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων για την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία των υπαίθριων αγορών (Λαϊκών αγορών) εντός των ορίων της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου .
4. Έγκριση της διάνοιξης της οδού Οδυσσέως στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου λόγω αδιεξόδου αυτής.
5. Έγκριση για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου πέριξ των υπαρχόντων Περιπτέρων στις παρακάτω πλατείες της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου : 1. Πλατεία Ομονοίας  2. Στο χώρο της «Καμέλιας»