ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ


ΣΤΙΣ 18:00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΜΕ 18 ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: «Oρισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ»...


ΘΕΜΑ 2ο:  «΄Εγκριση της αριθ. 96/20-10-2014 απόφασης του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ».

ΘΕΜΑ 3ο:  «΄Εγκριση της αριθ. 76/9-9-2014 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ περί Κατάρτισης και ψήφισης του προυπολογισμού του ΝΠ ο.ε 2015 και ετησίου προγράμματος δράσης».

ΘΕΜΑ 4ο:  «Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. (Εδαφικός Όμιλος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

ΘΕΜΑ 5ο: «΄Εγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών της επιτροπής εκτίμησης τιμής εκκίνησης (άρθρα 7 κ 9 του Π.Δ 270/81) και συγκρότησή της για το υπόλοιπο του έτους 2014».

ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός μελών του Δ.Σ. από την πλευρά της μειοψηφίας ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται επί θεμάτων υπαλλήλων (Ν.3584/2007) ‘όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011».

ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 Δήμου Διονύσου»..

ΘΕΜΑ 8ο: «Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήμανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της Λ. Ανοίξεως στην περιοχή του πάρκου με το γήπεδο μπάσκετ και την παιδική χαρά στη Δ.Κ ΄Ανοιξης προκειμένου να πραγματοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών».

ΘΕΜΑ 9ο: «΄Eγκριση 1 ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης Δ.Κ ΄Ανοιξης».

ΘΕΜΑ 10ο: «Αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής χρήσης των πεζοδρομίων σε οδούς της Δ.Κ Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 11ο: «΄Εγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προμηθειών και παροχής υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 12 ο: «Παραγραφή οφειλών Δήμου ετών 2007-2008 λόγω παρέλευσης 5ετίας».

ΘΕΜΑ 13ο «Μείωση μισθώματος περιπτέρου Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας από 1-1-2015».

ΘΕΜΑ 14ο: «Τροποποίηση σύμβασης για τη συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας XEROX».

ΘΕΜΑ 15ο:  «Συμπλήρωση απόφασης 204/14 περί Ορισμού Δημοτικών Συμβούλων ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας».

ΘΕΜΑ 16 ο:  «Εγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2014».

ΘΕΜΑ 17ο:  «Κατανομή πιστώσεων του ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Αρ. χρημ. εντολής 27859/14), καθαρού ποσού 33.245,34€».

ΘΕΜΑ 18ο:  «Έγκριση διενέργειας προμήθειας χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων».