ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑ: "ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ..."


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ"
Σας προωθούμε δήλωση του μέλους μας και εκπροσώπου μας στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου Αναστασίας Κώνστας Τσουκλίδη και παρακαλούμε για δημοσίευσή της :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Ερήμην μου, εν απουσία μου και εν αγνοία μου, ενώ ήμουν προτεινόμενη ως απλός μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης...
Δήμου Διονύσου» από την δημοτική παράταξη "Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου", προτάθηκα για αντιπρόεδρος της εν λόγω επιτροπής από την δημοτική παράταξη "Ένωτική Πρωτοβουλία" κατά την διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου στις 10/11/2014.

Δηλώνω ότι είμαι και παραμένω μέλος της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου της οποίας τις θέσεις θα εκφράζω στην παραπάνω επιτροπή, και οι οποίες θα έχουν ως γνώμονα την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων του Δήμου μας.

Αναστασία Κώνστα- Τσουκλίδη, 
Μέλος της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου