ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: "ΕΝΙΑΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΑΣ..."


ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Γ.Σ. - ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ...


ΣΤΟ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ"... 


Ενημερωτικό Σημείωμα 

Προς:
1. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
2. Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3. εκλεγμένους αντιπροσώπους στη ΓΣ της Ένωσης Γονέων.
4. ΔΣ συλλόγων γονέων
4. Γονείς Δήμου Διονύσου
5. Τοπικό Τύπο

Η Ένωση Γονέων έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα πολλές ερωτήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε σχολικά κτίρια από συλλόγους γονέων και φορέων. Με την αφορμή αυτή, για ακόμα μια φορά αναφέρουμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Γονέων ότι κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85 σύμφωνα με την οποία οι δραστηριότητες είναι δωρεάν και κανένας μαθητής δεν μπορεί να αποκλειστεί για οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. 

Oι εκπρόσωποι μας στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας καθώς και στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων όλων των σχολείων που τους εξέλεξαν.

Με αφορμή τη συγκρότηση των νέων Επιτροπών που προέκυψαν με την αλλαγή της νέας Δημοτικής Αρχής,  σας ενημερώνουμε ότι παραμένουν οι ορισμοί των εκπροσώπων που έχουμε ήδη ορίσει έως τον Φεβρουάριο του 2015, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες εκλογές.

Και είναι ως εξής:

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή κα Αντιγόνη Χατζηαθανασίου με αναπληρώτρια την κα Χαρά Ζερβουλάκου 

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή κα Όλγα Χαροκόπου με αναπληρώτρια την κα Βάνα Λιακέα 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας κ. Βαλλιάνος Παντελής με αναπληρώτρια την κα Μάρω Ριτζατάκη.

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το θέμα που προέκυψε με την στάση του αντιπροσώπου μας κ Παντελή Βαλλιάνου στην τελευταία συνεδρίαση της ΔΕΠ, σε ότι αφορά τις παραχωρήσεις των σχολικών χώρων για καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης φορέων.

Ο κ Βαλλιάνος, ως εκπρόσωπος μας στην ΔΕΠ ψήφισε σε όλα τα παραπάνω αιτήματα θετικά και χωρίς όρους. Σημειώνουμε ότι ανάμεσα σε αυτά τα αιτήματα που υπερψήφισε ήταν και το αίτημα παραχώρησης του 1ου Δημοτικού Κρυονερίου στον σύλλογο ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στον οποίο είναι πρόεδρος.

Καθώς αυτή η στάση είναι αντίθετη με την απόφαση της τακτικής ΓΣ της Ένωσης Γονέων που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2013, σε ότι αφορά το θέμα των παραχωρήσεων των σχολικών χώρων και καλοκαιρινών δραστηριοτήτων φορέων, κλήθηκε να συμμετέχει στην 18η συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης με σκοπό αφενός μεν να εξηγήσει την συγκεκριμένη στάση του και αφετέρου να εκθέσει την μελλοντική στάση του.

Σε αυτή τη συνάντηση δήλωσε και καταγράφτηκε στα πρακτικά, ότι αν υπερψήφισε -πράξη αντίθετη με τις δηλωμένες θέσεις της Ένωσης Γονέων που απορρέουν από την σχετική Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας -τις παραχωρήσεις των σχολικών χώρων για καλοκαιριές δραστηριότητες φορέων (ανάμεσα σε αυτές και εκείνη που είναι πρόεδρος) το έπραξε χωρίς πρόθεση αλλά κατά λάθος και ότι από εδώ και πέρα θα ψηφίζει σε ότι αφορά το θέμα των παραχωρήσεων την ψηφισμένη από την Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Γονέων Απόφαση που σας επισυνάπτουμε με το παρόν.

Όπως, επίσης, δεσμεύτηκε ότι θα ψηφίζει και θα υπερασπίζεται στην εν λόγω επιτροπή σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα που θα προκύπτει..

Ενημερώνουμε ότι στις συνεδριάσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής οι εκπρόσωποί μας είχαν πάντα ενιαία στάση τηρώντας με την ψήφο τους τις θέσεις της Ένωσης Γονέων.

Ευχόμαστε σε όλους τους εκπροσώπους μας επιτυχία στο έργο τους ,το ΔΣ θα είναι δίπλα τους σε ότι το χρειαστούν.

ΤΟ ΔΣ