ΝΕΑ ΠΝΟΗ: ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΑΣΗΣ ΕΒΑΛΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΖΗΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ...
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Κατά τη διάρκεια τακτικής συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε Διονύσου στις 13 Νοεμβρίου 2014, ο Τοπικός Σύμβουλος της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» Νίκος Αντάπασης, εκ μέρους της δημοτικής κίνησης, κατέθεσε στο σώμα τα παρακάτω θέματα προ ημερησίας διάταξης: 

Θεσμοθέτηση κοινού Κανονισμού Κοιμητηρίων καθώς και τελών αυτών. 

Ολοένα και πληθαίνουν δικαιολογημένα παράπονα συνδημοτών μας, για το γεγονός, ότι ενώ είμαστε ενιαίος Δήμος εδώ και τέσσερα (4) χρόνια, ισχύουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όσον αφορά τα κοιμητήρια του Δήμου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν διαφορετικές κανονιστικές διατάξεις σε κάθε περιοχή, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει μεγάλη διαφορά στα ισχύοντα τέλη.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα τέλη εκταφής στην Δ. Ε Διονύσου είναι 360€, ενώ σε άλλες περιοχές του Δήμου μας, ανέρχονται σε 60€.

Η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» πιστεύει ότι το θέμα θα πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την κοινότητα Διονύσου, όλα τα Τοπικά Συμβούλια τα οποία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους θα πρέπει να εισηγηθούν σχετικές προτάσεις προς τη δημοτική αρχή, προκειμένου να υπάρξει ενιαίος Κανονισμός και ενιαία τέλη για όλα τα κοιμητήρια του Δήμου.

Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια 

Αφορμή αποτέλεσε η τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «ΟΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», όπου παρουσιάζονται σε άρθρο, δηλώσεις των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων μεταξύ αυτών και του Προέδρου της Δ.Ε Διονύσου Τ. Μπάση. 

Στις δηλώσεις του αναφέρει ότι «είναι αρκετές οι αρμοδιότητες», τις οποίες διαθέτει το Τοπικό Συμβούλιο και ότι απλά χρειάζονται πόροι και παραπάνω προσωπικό.

Παράλληλα δε με τις δηλώσεις του αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με τους Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους Συμβούλους. 

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν, σύσσωμα, τόσο το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Ε Διονύσου με επικεφαλή την τότε Πρόεδρο κ. Κακούρη, στο οποίο ο κ. Μπάσης ήταν μέλος, όσο και τα Τοπικά Συμβούλια, των άλλων Δημοτικών Ενοτήτων, είχαν εναντιωθεί στη συγκεντρωτική λογική της τότε Δημοτικής Αρχής, ζητώντας την Αποκέντρωση και άλλων αρμοδιοτήτων αλλά και πόρων, ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν με διαφάνεια αλλά και αποτελεσματικότητα την επίλυση όσο το δυνατόν περισσότερων προβλημάτων, εκεί που αυτά δημιουργούνται δηλαδή κοντά στο Δημότη.

Η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» πιστεύει ότι το ζήτημα της Δημοτικής Αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και πόρων, είναι συστατικό στοιχείο της Δημοκρατικής λειτουργίας αλλά και της αποτελεσματικότητας.

Για το λόγο αυτό, ο Νομοθέτης του Καλλικρατικού Δήμου, δεν αρκείται σε ορισμένες αρμοδιότητες που περιγράφει και βεβαίως πρέπει να γίνονται πράξη, αλλά αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών οργάνων (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικές Επιτροπές), να αποκεντρώνουν και δικές τους αρμοδιότητες συνοδευόμενες από τους αντίστοιχους πόρους.

Ο Τοπικός Σύμβουλος της «Νέας Πνοής» Ν. Αντάπασης ζήτησε από τον Πρόεδρο του συμβουλίου, εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι από τις τοποθετήσεις του για το θέμα από το πρόσφατο παρελθόν, να τεθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη σχετικής πρότασης, προκειμένου να προωθηθεί, προς υλοποίηση, από τη σημερινή Δημοτική Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» θα αναλάβει σχετική πρωτοβουλία καταθέτοντας επεξεργασμένη πρόταση για διεκδίκηση περισσοτέρων αρμοδιοτήτων.

Διάθεση καυσοξύλων που προέρχονται από κοπές δένδρων κοινοχρήστων χώρων, μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου. 

Το τελευταίο διάστημα έχει διαπιστωθεί ότι ξερά πεύκα που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, κόβονται από υπαλλήλους του Δήμου, στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων, φορτώνονται στα αυτοκίνητα του Δήμου και διαμοιράζονται στις οικίες των υπαλλήλων αυτών.

Η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή» με αφορμή αυτό το περιστατικό στην Δ.Ε Διονύσου πρότεινε στη δημοτική αρχή να γίνει έλεγχος σε όλες τις κοινότητες του Δήμου για την ύπαρξη ξερών δένδρων και εφόσον καταγραφούν, να κοπούν και να συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένο φυλασσόμενο δημοτικό χώρο για να διατεθούν στη συνέχεια, μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου, ή να δοθεί άδεια κοπής σε συνδημότες μας που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια, σε συνεννόηση με το Δασαρχείο 

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»