ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ;


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Επιμέλεια κειμένου: Σέβη Χόνδρου - Αυτοτελές Τμήμα Διαβούλευσης και Εθελοντισμού Δήμου Διονύσου* 
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας (ΕΕΤΔ) είναι ένας πανευρωπαϊκός θεσμός, αφιερωμένος στην προώθηση της ιδέας της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών σε...

τοπικό επίπεδο και την ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας. Ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2007, με πρωτοβουλία του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τοπικής και Περιφερειακής Δημοκρατίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Υλοποιείται μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την εβδομάδα που συμπεριλαμβάνει την 15η Οκτώβρη, ημερομηνία ορόσημο για την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 

- Ευαισθητοποίηση ευρωπαίων πολιτών για τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών αρχών και ενημέρωση για τις παρεχόμενες ευκαιρίες συμμετοχής στη λήψη τοπικών αποφάσεων. 

- Ευαισθητοποίηση δημοτικών συμβούλων και υπαλλήλων για την τοπική δημοκρατία. 

- Εστιάζει στους νέους και τις περισσότερο αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες. 

Ο Δήμος μας, αναγνωρίζοντας ότι η δημοκρατία, δεν είναι απλώς πολίτευμα αλλά αναγκαίος παράγοντας και βασική προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη ενός τόπου, συμμετείχε για πρώτη φορά το 2013, πραγματοποιώντας μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, ακολουθώντας τη γενική θεματική του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ενεργοί πολίτες: ψηφίζω, μοιράζομαι, συμμετέχω». 

Για την επιτυχημένη μας συμμετοχή στο θεσμό, μας απονεμήθηκε το τιμητικό βραβείο «Πόλη 12 Αστέρων». 

Η εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών και η ενθάρρυνση των πολιτών για ενεργότερη παρουσία στην τοπική διακυβέρνηση καθίστανται σήμερα πιο αναγκαίες από ποτέ άλλοτε. 

Σε αυτό το πνεύμα, το κεντρικό σλόγκαν της φετινής διοργάνωσης είναι «Συμμετοχική Δημοκρατία: μοιραζόμαστε, προτείνουμε, αποφασίζουμε». Πιστεύουμε ότι αξίζει να συνεχίσει ο Δήμος μας, την προσπάθεια εδραίωσης θεσμών που δημιουργούν θετικά πρότυπα συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθιερώνοντας τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Η ενδυνάμωση της ικανότητας διεκδίκησης του ελέγχου του κοινωνικού γίγνεσθαι από τους κατοίκους μιας περιοχής, συνιστά ουσιαστικό παράγοντα άσκησης της τοπικής δημοκρατίας. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να βρεθούν οι τρόποι εκείνοι που αφενός, θα ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες να αναλάβουν πιο ενεργό δράση στις τοπικές υποθέσεις, και ιδιαίτερα στη λήψη αποφάσεων, και αφετέρου, που θα βελτιώσουν τη σχέση ανάμεσα στους πολίτες και τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής. Αυτοί, περιλαμβάνουν νέες μορφές δημόσιου διαλόγου αλλά και τη χρήση νέων ηλεκτρονικών μέσων, και επιδιώκουν να καταστήσουν τις τοπικές κυβερνήσεις περισσότερο δημοκρατικές, ανοιχτές, προσβάσιμες στο κοινό, με μεγαλύτερο βαθμό ανταπόκρισης στις τοπικές ανάγκες και διαφάνεια στη λειτουργία τους. 

Για τους λόγους αυτούς το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει επιλέξει τη «συμμετοχική δημοκρατία» ως τη βασική θεματική της 8ης έκδοσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας (ΕΕΤΔ). 

 Μοιραζόμαστε: οι τοπικές αρχές πρέπει να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιδεών για τις τοπικές πολιτικές, μεταξύ των πολιτών, των δημοτικών υπαλλήλων και των εκλεγμένων εκπροσώπων, 
 Προτείνουμε: οι πολίτες πρέπει να είναι στο επίκεντρο όλων των συμμετοχικών δράσεων, όπως δημόσιες συνεδριάσεις, ανοιχτές συνελεύσεις κ.λπ. ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ιδέες και οι πρωτοβουλίες τους θα λαμβάνονται υπόψη, 
 Αποφασίζουμε: οι πολίτες πρέπει να μπορούν να έχουν λόγο για την πορεία της μελλοντικής τους ζωής και δυνατότητα να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, όντας η γενιά που συνδέει το παρελθόν και το μέλλον μιας δημοκρατικής κοινωνίας που διαρκώς αναγεννιέται και εξελίσσεται, χρειάζεται να εκπαιδευτούν για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τους δυνατούς τρόπους συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις. 

Τι είναι η συμμετοχική δημοκρατία;

Η συμμετοχική δημοκρατία υποστηρίζει την ενεργότερη εμπλοκή των πολιτών στις δημόσιες υποθέσεις και τη λήψη αποφάσεων, μέσω πιο άμεσων μορφών δημοκρατίας σε σχέση με αυτές που υπαγορεύονται από το σύστημα της έμμεσης αντιπροσώπευσης. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του πληθυσμού να ακουστεί η φωνή τους και να συμβάλουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ; ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 

1. Ενέργειες χαρτογράφησης του τοπικού συστήματος συμμετοχικής διακυβέρνησης 

Σε ένα αρχικό στάδιο, οι Δήμοι που συμμετέχουν στην ΕΕΤΔ, μπορούν να κάνουν σε βάθος καταγραφή και αξιολόγηση του συστήματος τοπικής δημοκρατίας, να ορίσουν ορόσημα και να σχεδιάσουν συστήματα παρακολούθησης των δράσεων.

 Έχοντας ως σκοπό: 

 Την αποτύπωση στάσεων και αξιών των πολιτών, καθώς και την εμπειρία τους από τη δημοκρατική συμμετοχή, 
 Την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των τρόπων ενημέρωσης και επικοινωνίας, 
 Την εκτίμηση της οικειότητας των πολιτών με τις συμμετοχικές διαδικασίες και γενικότερα τη συμμετοχή στα κοινά, 
 Την καταγραφή των πεδίων πολιτικής στα οποία θα ήθελαν οι πολίτες να συμμετέχουν,
 Την καταγραφή των τρόπων συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
 Την εκτίμηση του βαθμού εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους εκλεγμένους αντιπροσώπους, 
 Την εκτίμηση του αντίκτυπου των διαφόρων πολιτικών αποφάσεων, 
 Την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη δημοκρατική συμμετοχή. Μπορούν να αξιοποιηθούν πλήθος εργαλείων μελέτης, αξιολόγησης και διευκόλυνσης της δημοκρατικής συμμετοχής, όπως είναι οι έρευνες ερωτηματολογίου, οι ομάδες εστίασης, τα τοπικά δημοψηφίσματα, οι συμμετοχικοί προϋπολογισμοί, οι κώδικες δεοντολογίας και ορθής πρακτικής, οι κύκλοι και τα φόρουμ διαλόγου κ.α. 

2. Ανάπτυξη συμμετοχικής κουλτούρας μεταξύ των νέων 

Για το χτίσιμο ενδιαφέροντος εκ μέρους των νέων για τη δημοκρατική ζωή του τόπου, μπορούν να διοργανωθούν πλήθος δράσεων όπως: 

Επίσκεψη Δημάρχου, εκλεγμένων εκπροσώπων και υπαλλήλων του Δήμου, στα σχολεία της περιοχής. 
Επίσκεψη ομάδων νέων στο Δημαρχείο ή σε υπηρεσίες του Δήμου, όπου μπορούν να ζήσουν κάποιες ώρες μαζί με το Δήμαρχο και να μάθουν για τη λειτουργία του Δήμου. 
Προσομοίωση εκλογών. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο βίωσης της δημοκρατίας στην πράξη. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μιλήσουν στα παιδιά για τα ιστορικά ορόσημα του δικαιώματος της ψήφου και των πολιτικών δικαιωμάτων γενικότερα. Ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας είναι η ανάπτυξη εκλογικών προγραμμάτων από τους υποψήφιους και η παρουσίασή τους στους συμμαθητές τους. 
Open Days. Οι δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής, όπως είναι η αστυνομία και τα κλιμάκια πολιτικής προστασίας, μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες τους και να φιλοξενήσουν μαθητές που θα τους παρακολουθήσουν κατά το έργο τους. 
Διοργάνωση διαγωνισμών συγγραφής εκθέσεων και άρθρων, ζωγραφικής και έργων τέχνης πάνω στη δημοκρατική συμμετοχή και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι νέοι να συμβάλουν στη ζωή της κοινότητας. 
Μικροί δημοσιογράφοι. Επίσκεψη μαθητών και νέων ανθρώπων στο Δημαρχείο, όπου θα πάρουν συνέντευξη από το Δήμαρχο και θα συζητήσουν για θέματα ενδιαφέροντός τους με τους τοπικούς εκλεγμένους αντιπροσώπους. Η συνέντευξη και το περιεχόμενο των συζητήσεων μπορούν να αναπαραχθούν μέσω του τοπικού τύπου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων δικτύωσης. 
Οι νέοι αποφασίζουν. Επιλεγμένοι μαθητές (που για παράδειγμα έχουν επιλεχθεί μέσω διαγωνισμού συγγραφής έκθεσης ή ερασιτεχνικού βίντεο για τη σημασία της συμμετοχής στα κοινά) θα μπορέσουν να περάσουν λίγες ώρες με το Δήμαρχο, παίρνοντας ενεργά μέρος στην τοπική διακυβέρνηση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. (Για παράδειγμα μπορούν να συμμετάσχουν σε Εκτελεστική Επιτροπή, μαζί με τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, ή εισηγούμενοι θέματα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.) 
Δημιουργία εγχειριδίου συμμετοχής στα κοινά, με εστίαση στο μαθητικό κοινό. (Θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα και τρόπους συμμετοχής, καθώς και λίστα με πιθανές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες στις οποίες θα μπορούσαν να εμπλακούν οι νέοι προκειμένου να αναλάβουν ενεργό τοπική δράση.) 
Σε συνεργασία με πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο ή Μ.Κ.Ο. μπορούν να διοργανωθούν διαλέξεις, ομιλίες, συζητήσεις και παρουσιάσεις για την ιστορική διαδρομή της δημοκρατίας, τις τρέχουσες προκλήσεις και τις σύγχρονες εξελίξεις στο φαινόμενο της δημοκρατικής ζωής. 
Διοργάνωση θεματικών μαθημάτων και διαλέξεων στα σχολεία, όπου οι μαθητές μπορούν να διδαχτούν τους τρόπους και τις ευκαιρίες δημοκρατικής συμμετοχής, καθώς και για τα πολιτικά τους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτά. Επίσης μπορούν να συζητούνται θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως η περιβαλλοντική προστασία ή η κοινωνική αλληλεγγύη και ο ρόλος των νέων σε αυτήν κ.λπ. 
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, μπορεί να προγραμματιστεί η συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟΣΥΝ). Τα ΤΟΣΥΝ επιτρέπουν στους νέους να ασχοληθούν ενεργά με τη λήψη τοπικών αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Επίσης, εξοικειώνουν τους νέους με τις αρχές της δημοκρατίας και τους επιτρέπουν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη δημόσια ζωή. 
Διαγωνισμός Ιδεών για τη Δημοκρατία. Ο Δήμος ή οι Σχολικές Επιτροπές, μπορούν να διαθέσουν ένα μέρος τους προϋπολογισμού σε έναν διαγωνισμό project με θέμα τη συμμετοχική δημοκρατία και το χτίσιμο ενεργούς πολιτειότητας. Το πάνελ των κριτών μπορεί να αποτελείται από νέους, αιρετούς, υπαλλήλους τους Δήμου, δασκάλους, πολίτες κ.λπ. Μια μέθοδος που μπορεί να συνδυαστεί με αυτή την ιδέα είναι η «συζήτηση αερόστατο», όπου οι υπεύθυνοι των projects υπερασπίζονται μπροστά σε κοινό γιατί πρέπει η πρότασή τους να παραμείνει στο αερόστατο. Το κοινό ψηφίζει σε κάθε γύρο την πρόταση που πρέπει να κατέβει από το αερόστατο, μέχρι να μείνει μία. Η συγκεκριμένη δράση, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια μικρής κλίμακας προσπάθεια υλοποίησης ενός σχήματος «συμμετοχικού προϋπολογισμού», στο βαθμό που το χρηματικό βραβείο θα προέρχεται από το δημοτικό προϋπολογισμό. 
Δημιουργία πάνελ νέων. Με αφορμή την ΕΕΤΔ, μπορούν να δημιουργηθούν πάνελ τα οποία καταθέτουν την οπτική τους πάνω στα θέματα που τους αφορούν, είτε δια ζώσης είτε συμμετέχοντας σε έρευνες ερωτηματολογίου κ.α. 
Η τέχνη της συμμετοχικής ηγεσίας. Οι μαθητές, οι καθηγητές και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, συμμετέχουν σε συζητήσεις γύρω από «τα χαρακτηριστικά της συμμετοχικής διακυβέρνησης» και το «πώς μπορούμε να συμβάλουμε δημιουργικά στην κοινή μας ζωή». Οι συζητήσεις θα υλοποιούνται με καινοτόμα εργαλεία δημόσιου διαλόγου. 
Ο «τύπος» των νέων. Οι μαθητές διερευνούν από δημοσιογραφική σκοπιά θέματα του τόπου που τους αφορούν. Εκδίδουν με τη βοήθεια του Δήμου έντυπο, που θα διανεμηθεί σε μαθητές και νέους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Κοινοτικές πρωτοβουλίες νέων. Οι νέοι μπορούν να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ακαδημαϊκού mentoring προς νεότερους μαθητές ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στην κοινότητά τους. 

3. Συμμετοχή ευπαθών κοινωνικών ομάδων στη δημόσια ζωή 

Η περιεκτική δημοκρατία (inclusive democracy) αναφέρεται στην καθιέρωση θεσμών και διαδικασιών που ενσωματώνουν στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες της κοινωνίας, όπως είναι οι μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, οι ηλικιωμένοι κ.α. 

Μεταξύ άλλων, οι παρακάτω δράσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα χώρο συμμετοχής στα κοινά και γι’ αυτές τις κοινωνικές ομάδες. 

 Η μετάφραση των κειμένων, εγχειριδίων, αφισών, ιστοσελίδων στις γλώσσες που μιλούν οι κοινότητες των μεταναστών ή σε άλλη διεθνή γλώσσα. 
 Πρόσκληση συμμετοχής σε έκθεση πολιτισμού και παραδοσιακών έργων τέχνης, σε ομάδες διαφορετικών εθνοτήτων. 
 Συγκρότηση Συμβουλίου Μεταναστών
 Δημιουργία πάνελ γυναικών, με σκοπό την ενεργότερο συμμετοχή τους στην τοπική πολιτική. Ειδικότερα για την ενίσχυση της συμμετοχής των μητέρων/γονέων σε δημόσιες συζητήσεις και άλλες πρωτοβουλίες, χρήσιμη είναι η ανάπτυξη δομών φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ως μέρος αυτών. 
 Ανάπτυξη σχεδίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, μέσα από την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους και τη δικτύωσή τους με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. 
 Δημιουργία Κέντρου Ημέρας. 
 Διοργάνωση «Ανοιχτών Ημερών», Φόρουμ Συζητήσεων και σημείων πληροφόρησης. 
 Στο πλαίσιο της ΕΕΤΔ, οι τοπικές αρχές μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες προκειμένου να εντάξουν τους ηλικιωμένους στις δημόσιες συζητήσεις και τα κοινά. Σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ, μπορούν να διοργανωθούν δράσεις όπως: επισκέψεις των αιρετών στα ΚΑΠΗ και συζήτηση με τους ηλικιωμένους, επισκέψεις των ΚΑΠΗ σε σχολεία-νηπιαγωγεία της περιοχής, επισκέψεις μαθητών σε ΚΑΠΗ της περιοχής, διοργάνωση εργαστηρίων μεταβίβασης γνώσεων και δεξιοτήτων (παρασκευή μαρμελάδας, λουκουμάδων, ψωμιού κλπ.) από μέλη των ΚΑΠΗ, διοργάνωση εργαστηρίων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους νέους προς τους ηλικιωμένους κ.α. 
 Βραδιά βαθιάς δημοκρατίας. Σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών του Process work, μπορεί να διοργανωθεί ανοιχτή συζήτηση με θέμα την ενσωμάτωση του διαφορετικού στην καθημερινή πολιτική σκέψη και πρακτική.

4. Μοίρασμα πληροφοριών και ηλεκτρονική δημοκρατία 

Η διάχυση πληροφοριών και ιδιαίτερα η καταγραφή των διαφορετικών οπτικών της κοινωνίας πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, βρίσκεται στην ουσία των δημοκρατικών συστημάτων που τολμούν να υιοθετήσουν πιο συμμετοχικά πρότυπα. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες δικτύωσης λειτουργούν ενισχυτικά προς τους σκοπούς της συμμετοχικής δημοκρατίας. Συνιστούν πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων και δικτύωσης, αλλά και εργαλείο διαφάνειας, ευαισθητοποίησης και άσκησης της δημοκρατίας (ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα). Μεταξύ άλλων, μπορούν να διοργανωθούν οι παρακάτω δράσεις: 

 Διοργάνωση Γενικών Συνελεύσεων και ανοιχτών φόρουμ διαλόγου. Σε τακτική βάση (ανά δίμηνο ή τρίμηνο) μπορούν να διοργανώνονται τοπικές συνελεύσεις στις οποίες οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις στους εκλεγμένους αντιπροσώπους και να καταθέτουν την οπτική τους σε ζητήματα που τους αφορούν. 
 Πολιτεία 2.0. Συμμετοχή στη δράση Σύνταγμα 2.0 στο πλαίσιο του εγχειρήματος Πολιτεία 2.0, φιλοξενώντας δημόσια συζήτηση στην περιοχή μας στην οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τις αξίες, τις αρχές και τους θεσμούς που οραματίζονται να έχει η πολιτεία μας. 
 Δημιουργία πάνελ πολιτών. Με αφορμή την ΕΕΤΔ, μπορεί να δημιουργηθεί «πάνελ πολιτών», το οποίο 2-3 φορές το χρόνο συμμετέχει σε έρευνες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πρόοδο του δημοτικού έργου. 
 Ας γνωριστούμε καλύτερα. Διοργάνωση άτυπων συναντήσεων δικτύωσης/αναψυχής, πολιτών με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, με σκοπό το χτίσιμο κοινωνικού κεφαλαίου. 
Open Days. Διοργάνωση «Ανοιχτών Ημερών» για τους πολίτες του Δήμου, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και άλλες υπηρεσίες που φιλοξενούνται εντός των ορίων του Δήμου, (Δασονομείο, Αστυνομία, ΣΕΠΕ κ.λπ.) αλλά και εκτός. Στο πλαίσιο της ΕΕΤΔ, οι δήμοι μπορούν να αναπτύξουν συνεργασίες με άλλους Δήμου ή περιφερειακές δομές. 
 Δημιουργία καμπάνιας ευαισθητοποίησης για τις αξίες της δημοκρατίας και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. 
 Δημοκρατία είναι. Δημιουργία ερασιτεχνικού βίντεο για την καταγραφή των αντιλήψεων των διαφορετικών ομάδων πολιτών του Δήμου, για τη δημοκρατία και τη συμμετοχή.
 Αφιέρωση ειδικού χώρου στην ιστοσελίδα του Δήμου, για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας και τη Δημοκρατική-Συμμετοχική Διακυβέρνηση γενικότερα. Αντίστοιχα μπορεί να δημιουργηθεί ειδική σελίδα/ομάδα στο facebook. 
 Η ώρα των ερωτήσεων. Παρουσία του Δημάρχου και άλλων αιρετών αντιπροσώπων σε ραδιοφωνική εκπομπή που θα φιλοξενήσει την «Ώρα των ερωτήσεων». 
Δημοσιοποίηση και προβολή της διοργάνωσης της ΕΕΤΔ και γενικότερα των δράσεων συμμετοχικής δημοκρατίας από τους τοπικούς ραδιοσταθμούς. 
 Διοργάνωση συνέντευξης τύπου. 

5. Κοινοτικός ακτιβισμός

Το χτίσιμο δυνατών κοινοτήτων, που συνέχονται μέσα από πυκνά πλέγματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, είναι θεμελιώδης διάσταση των δημοκρατικών κοινωνιών. Η κοινωνία των πολιτών είναι το πεδίο εκείνο όπου η έννοια της κοινότητας εκδηλώνεται στην πράξη. Για το λόγο αυτό οι σύγχρονες θεωρίες συμμετοχικής διακυβέρνησης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους φορείς και τις συλλογικότητες, επίσημες και ανεπίσημες, του τρίτου τομέα. 

 Η διοργάνωση ενός φεστιβάλ αλληλεγγύης και εθελοντισμού, μπορεί να φέρει τους πολίτες ενός τόπου πιο κοντά στις ομάδες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς. Μια καλή συμπληρωματική ιδέα είναι η σύνταξη ενός εντύπου, στο οποίο να περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ευκαιρίες ενεργούς συμμετοχής των πολιτών, παροχής εθελοντικής εργασίας κ.λπ. 
 Η Τράπεζα Χρόνου (μια δομή ανταλλαγής χρόνου, φροντίδας, δεξιοτήτων και γνώσεων) που ήδη λειτουργεί στο Δήμο, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ενδυνάμωσης του πνεύματος κοινότητας και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στην ζωή του τόπου. 
 Διοργάνωση επισκέψεων εθελοντικών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων σε σχολεία της περιοχής, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων για την εθελοντική και κοινωνική προσφορά.
 Ανάπτυξη δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων και άλλων ομάδων πολιτών. Για παράδειγμα, διοργάνωση τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας μαθητών, με τη βοήθεια εθελοντών, ηλικιωμένων κ.α. Μέσα από τέτοιες δράσεις επιτυγχάνεται αφενός η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και αφετέρου η ανάπτυξη ενός πολύπλοκου πλέγματος σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ των διαφορετικών μερών της κοινωνίας. 

* Στοιχεία του κειμένου προέρχονται από το επίσημο έγγραφο επικοινωνίας της 8ης έκδοσης της ΕΕΤΔ