ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12 ΣΤΙΣ 18:00 Η ΕΚΛΟΓΗ (;) ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: «Επιλογή Συμπαραστάτη Δημότη και Επιχείρησης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 2/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ...


ΘΕΜΑ 2ο: «Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2014 καθαρού ποσού 35.612,37 €».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Στείρωση και εμβολιασμός αδέσποτων ζώων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο: «Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης της μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο: «Άδεια εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας (καμπίνα) επί κοινοχρήστου οικοπέδου στη Δ.Κ. Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας CYTA».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη μεταφορά θέσης της λαϊκής αγοράς στη Δ.Κ.Κρυονερίου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ 7ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στη Δεξαμενή Πόσιμου Ύδατος στο τέρμα της οδού Αρτέμιδος στη ΔΕ Δροσιάς».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σκοπιμότητας “Προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, μπαταριών και μικροϋλικών και λογισμικού ωρομέτρησης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, της Υπηρεσίας Ύδρευσης (σε βάρδιες) και της λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Διονύσου για το έτος 2015». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΜΑ 10ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ

ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ