ΝΕΑ ΠΝΟΗ: "ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου στις 9 Δεκεμβρίου 2014, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» τοποθετήθηκαν για τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015:
"Ο προϋπολογισμός αυτός, ενώ είναι ο πρώτος μιας Δημoτικής Αρχής, πολλά υποσχόμενης, σύμφωνα με τις πρόσφατες προγραμματικές Αρχές της, δυστυχώς κινείται στα καθιερωμένα πλαίσια, άποψη που ενισχύεται και από την ίδια τη δήλωση του κυρίου Δημάρχου ότι "πατάμε στο ίδιο μοτίβο"...
Από πουθενά δεν προκύπτουν καινούργια φιλοσοφία, όραμα και στόχοι, που θα οδηγήσουν το Δήμο σε μια
διαφορετική κατάσταση από τη σημερινή. Ασφαλώς δεν αποτελούν δικαιολογία τα αυστηρά πλαίσια κριτηρίων, που καθιερώνει το Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού πολλά ζητήματα μπορούν να προωθηθούν, χωρίς να απαιτούνται, κατ´ αρχήν, πόροι.

Για παράδειγμα, η αναδιάταξη και ο επανασχεδιασμός των Δημοτικών Υπηρεσιών, η δίκαιη επαναπροσέγγιση της πολιτικής τελών και τοπικών φόρων, πόροι που μπορούν να εξοικονομηθούν, οι οποίοι στη συνέχεια, διατειθέμενοι σε άλλους κοινωνικούς, αναπτυξιακούς κλπ. σκοπούς, μπορούν να συμβάλλoυν στη βελτίωση της όποιας πολιτικής σε κρίσιμους Τομείς, κοινωνικούς, αναπτυξιακούς κλπ.

Συγκεκριμένα:

Όλοι οι κωδικοί του Προϋπολογισμού και ειδικά των εξόδων δεν διαφοροποιούνται σε είδος αλλά και ποσοτικά, σε σχέση με αυτούς του έτους 2014, δηλαδή με αυτούς της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, για την οποία είχε ασκηθεί δριμεία σχετική κριτική, από τη σημερινή.

Παραμένουν ζητούμενα για το μέλλoν:

• Η αναδιοργάνωση Τομέων των Δημοτικών Υπηρεσιών, που θα σημαδοτούσαν, άμεσα, τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών αλλά και την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, όπως της καθαριότητας, της συντήρησης των οχημάτων, της ύδρευσης, των Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών με την περαιτέρω μηχανοργάνωση τους κλπ

• Η Δημοτική Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στα Τοπικά Συμβούλια.

• Η δίκαιη προσέγγιση των ζητημάτων τελών και φόρων, που θα επιτρέπει ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κοινωνικής κρίσης, την ενδυνάμωση εθελοντικών πρωτοβουλιών για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών αλλά και των επενδύσεων σε έργα υποδομής.

Ο προϋπολογισμός αυτός δεν είναι αναπτυξιακός, αφού οι όποιες επενδύσεις σε νέα έργα, αναφέρονται σε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο, όπως αποδείξαμε στην ειδική συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν είναι παρά μια λίστα έργων, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, με αμφίβολα αποτελέσματα, ποσοτικά και ποιοτικά, καθώς, όπως είναι γενικό (με γενικές αναφορές σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες), είναι βέβαιο ότι θα υποκρύπτει και πελατειακές λογικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο προϋπολογισμός αυτός είναι πλασματικός, αφού και τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2012, αλλά και η εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2014 μέχρι και τον Αύγουστο, συντείνουν στο γεγονός, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2015, να κυμανθεί περί τα 33 εκ. Ευρώ, δηλ. σε αρκετή απόσταση (70%), από το του αναφερόμενο ύψος του (περίπου 50 εκ.)."

Ο προϋπολογισμός του 2015, χωρίς νέο όραμα και φιλοσοφία, είναι καθαρά διαχειριστικός και για τους παραπάνω λόγους, η “Νέα Πνοή για τον Διόνυσο” τον καταψήφισε.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»