ΔΡΥΑΔΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ...