ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 1-1-2015


ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 μ.μ. - ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 1,05 ευρώ/τ.μ. ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 2,45 ευρώ/τ.μ. ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: « Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ *...ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 114/5-12-2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Δ Aναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε 2014»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 112/5-12-2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 13.375,00 ευρώ αορίστου χρόνου για την καλή εκτέλεση στην υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α (Διακήρυξη 1551/2-7-2014) και παροχή εξουσιοδότησης προς την Πρόεδρο του Ν.Π για υπογραφή κάθε συμβατικού εγγράφου για την έκδοση της παραπάνω αναφερόμενης εγγυητικής επιστολής ».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΜΑ 4ο: «Eγκριση της αριθ. 93/14-11-2014 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου Ο ΘΕΣΠΙΣ με τίτλο Κατάρτιση και έγκριση προυπολογισμού του ΝΠΔΔ ΟΝΑΠ Ο ΘΕΣΠΙΣ οε 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για τη μεταφορά θέσης της λαϊκής αγοράς στη ΔΚ Κρυονερίου». EIΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ– ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ(αρθρο 79 Ν. 3463/2006) -ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ - ΕΠΑΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

* Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε ολόκληρη την εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών Στέλλας Μαγγίνα

http://dionysos.gr/sites/default/files/eis_2014_27_01.pdf