Ο ΟΝΑΠ "ΘΕΣΠΙΣ" ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ 7 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΝΑΠ "ΘΕΣΠΙΣ" ανακοίνωση για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα προγράμματα «Άθληση για Όλους» του Δήμου Διονύσου, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του ΟΝΑΠ "ΘΕΣΠΙΣ", κατά την περίοδο 2014- 2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιοι)...
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι προσλαμβανόμενοι καθώς και για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν, πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο.

http://www.thespis-dionysos.gr/images/docs/proslipseis_gymanstwn_14.pdf