ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ: "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ..."


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Π.ΒΟΡΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ...