ΝΕΑ ΠΝΟΗ: "ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κατερίνα Αυγέρη και Ανθή Λουκάτου και ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Κίνησης στο Ν.Π.Δ.Δ. ΘΕΣΠΙΣ...
Γιώργος Κομνηνάκης, αποδέχθηκαν την πρόσκληση και συμμετείχαν εκ μέρους της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο», στην συζήτηση που διοργάνωσαν από κοινού τα αθλητικά σωματεία του Δήμου Διονύσου, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, με θέμα την απόφαση του Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό αντιτίμου για κάθε ώρα χρήσης και τους όρους παραχώρησης των κλειστών σχολικών γυμναστηρίων στους αθλητικούς συλλόγους.

Πάγια πολιτική θέση της «Νέας Πνοής», όπως έχει πολλάκις εκφραστεί από τους εκπροσώπους της τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και στις αντίστοιχες επιτροπές και τα ΝΠΔΔ, είναι ότι τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία επιτελούν σπουδαίο κοινωνικό έργο και η εκάστοτε δημοτική αρχή έχει υποχρέωση να στέκεται αρωγός σε αυτά.

Οι αθλητικοί και σχολικοί χώροι θα πρέπει να είναι ανοικτοί και διαθέσιμοι στην κοινωνία και τους φορείς μέσα από ένα πλαίσιο κανόνων που εξασφαλίζουν την διαθεσιμότητα, τη χρήση και τη λειτουργία.

Η επιβολή οποιουδήποτε μισθώματος χρήσης στα αθλητικά σωματεία μας βρίσκει αντίθετους, πολύ δε περισσότερο όταν υποχρεώνονται να μετέχουν και στα έξοδα συντήρησης των γυμναστηρίων, υποχρέωση που ανήκει εξ ολοκλήρου στην πολιτεία και το Δήμο.

Η απόφαση του Δημάρχου να επιβάλει μίσθωμα χρήσης για τα κλειστά γυμναστήρια εμμέσως αυξάνει την μηνιαία συνδρομή του κάθε γονιού το παιδί του οποίου αθλείται σε κάποιον ερασιτεχνικό αθλητικό σύλλογο κατά 15%-20%. 

Αναφορικά με τα όσα έχουν διαδραματιστεί το τελευταίο διάστημα και έχουν αναστατώσει όλα τα αθλητικά σωματεία (παράγοντες, προπονητές, αθλητές, παιδιά, γονείς), με ευθύνη κυρίως της δημοτικής αρχής, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

 Η θέσπιση κανόνων λειτουργίας των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων είναι απαραίτητη και η εφαρμογή και τήρηση τους είναι ένδειξη πολιτισμού.

 Ο δίαυλος επικοινωνίας και η διαδικασία διαβούλευσης είναι απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή οποιουδήποτε νεωτερισμού και η ευθύνη υλοποίησης βαρύνει την δημοτική αρχή.

 Η αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς των αθλητικών σωματείων δεν επιβραβεύεται με απαξιωτικές εκφράσεις και αρτηριοσκληρωτικές στάσεις αντεκδίκησης από την πλευρά της δημοτικής αρχής.

 Η υποχρέωση συμμετοχής στα λειτουργικά έξοδα (καθαριότητα, φύλαξη) των γυμναστηρίων από τα αθλητικά σωματεία, αλλά και κάθε φορέα που χρησιμοποιεί δημοτικούς χώρους και εγκαταστάσεις, είναι αυτονόητη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποχρέωση η συμμετοχή στα έξοδα συντήρησης και επισκευής.

 Η αποφασισμένη και συντονισμένη απουσία Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής είναι κάκιστο δείγμα διαχείρισης της εξουσίας, που προσβάλει τους ανθρώπους του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» καλεί το Δήμαρχο να αναστείλει την απόφασή του και να αναλάβει άμεσα ο ίδιος πρωτοβουλία συζήτησης από μηδενική βάση με όλους τους φορείς, στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου.

Σε αντίθετη περίπτωση η «Νέα Πνοή» δεσμεύεται να πράξει ό,τι είναι θεσμικά δυνατόν προκειμένου να έρθει το θέμα της παραχώρησης των σχολικών κλειστών γυμναστηρίων προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»